2% pre MKCK

Poslaním Malokarpatského cykloklubu je motivovať ľudí z okolia Trnavy a Piešťan k aktívnemu odpočinku v sedle bicykla a spoznávať okolitú krajinu. K tomuto sú zamerané aj naše cykloakcie, kde okrem spoznávania peknej prírody môže človek stretnúť aj ľudí „rovnakej krvnej skupiny“ a dozvedieť sa veľa nového o cyklistickom živote. Členovia MKCK sa aktívne podieľajú pri zabezpečovaní akcií organizovaných mestom Trnava pre širokú verejnosť: „Detská tour Petra Sagana“… Vrcholnou akciou klubu je projekt Karpaty Tour, ktorého výdaje: na propagačnú činnosť, zdravotníka, doprovodné vozidlo, povolenie užívania ciest a vôbec realizáciu celého projektu, prevyšujú finančné možnosti klubu. Preto prispením aj Vašich 2% pomôžete nielen telesnému, ale aj duševnému rozvoju ľudí, ktorým sa týmto otvára návod, ako prekonať vlastnú lenivosť a možnosť aj týmto spôsobom „privoňať si priamo k prírode.“

Potrebné informácie pre darovanie 2% pre MKCK: Vyhlasenie_2023