Ako sa stať členom

Členstvo v MKCK

Stanovy klubu hovoria:
– členom MKCK sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá vyjadrí písomný súhlas so stanovami klubu a ochotu riadiť sa nimi.
– členstvo vzniká rozhodnutím schôdze členov.

V praxi to znamená, že prijímanie nových členov sa koná raz v roku a to na výročnej členskej schôdzi konanej spravidla vždy vo februári. Za člena sa zvyčajne prijíma človek, ktorý je nám známy, čiže poznáme ho už z našich akcií. To znamená, že by mal s nami najprv bicyklovať, aby sme sa navzájom spoznali. Veď naše akcie sú otvorené pre každého, kto má rád tento spôsob relaxu, bez ohľadu na to, či je členom klubu, alebo nie. Môže s nami bicyklovať na našich akciách počas roka a keď zistí, že mu náš spôsob cykloturistiky a klubové pravidlá vyhovujú, tak môže požiadať o členstvo alebo môže zostať s nami bicyklovať naďalej len tak nezáväzne. Je to vlastne na osobnom rozhodnutí každého človeka. Na rozhodovanie má každý vždy čas do februára, keď je zvolaná členská schôdza.
ZÁVER: Na našich akciách sú vítaní všetci – teda aj nečlenovia.