História

Na začiatku bolo niekoľko ľudí, ktorí sa už od konca 80-tych rokov vo svojom voľnom čase, či už osamotene alebo organizovane venovali jazdeniu na bicykli, chodeniu na bežkách alebo peším túlkam po prírode. Hlavná časť z nich boli a niektorí ešte stále sú zamestnancami atómových elektrární Jaslovské Bohunice. Druhá skupina boli nadšenci bicykla z okolia Piešťan. V roku 1996 došlo k osudovému stretnutiu týchto dvoch skupín na akcii „Okolo Tatier“ organizovanej cykloklubom v Nižnej na Orave. Tu sa spolu obe skupinky lepšie spoznali a dohodli sa, že by takto mohli spolu chodievať častejšie. A aby bola lepšia motivácia, vynorila sa myšlienka založiť si vlastný cykloturistický oddiel.
A stalo sa: 6.9.1996 na posedení v Mlyne v Radošovciach sa definitívne rozhodlo, že sa založí pobočka Slovenského cykloklubu – stredisko Trnava. Hlavnými organizátormi boli: Herceg Pavol, Štefan Zatko, Božka Ilavská, Ján Budoš, Juraj Golier, Vlado Naď a Igor Naništa.
Ustanovujúca schôdza sa konala 11.12. 1996 v hoteli Piešťany v Piešťanoch.
A hľa, boli sme na svete. Ako predseda klubu bol zvolený Vlado Naď, podpredseda Igor Naništa, tajomník Jano Budoš a hospodárka Božka Ilavská. Začali sme spolu bicyklovať po okolí Trnavy a Piešťan, občas sme sa zúčastnili nejakej väčšej organizovanej akcie a pomaličky v nás klíčilo rozhodnutie, aby sme aj my zorganizovali niečo v Malých Karpatoch pre širokú verejnosť. A tak vznikol projekt Karpaty Tour. Akcia masového charakteru s riadnym „požehnaním“ krajského úradu s vyvedením pelotónu z mesta za asistencie polície, s doprovodným a zdravotným vozidlom, s plánovanými zastávkami na občerstvenie, v cieli guláš, tombola a nakoniec posedenie pri gitare. „Nultý ročník“ sa konal 21.6.1997. Trasa dlhá cca 125 km pretínajúca pohorie Malých Karpát sa verejnosti zapáčila a akcia sa koná odvtedy každý rok ako „cyklistické vítanie leta“.
Dňa 1.12. 2000 sa Vlado Naď vzdal funkcie predsedu klubu a na jeho miesto bol zvolený Igor Naništa. Počas dlhých debát, ako ďalej, bolo rozhodnuté o zásadnej zmene nášho ďalšieho smerovania. Hoci zostaneme aj naďalej členom ústredia SCK Piešťany, ale zaregistrovaním sa na MV SR budeme vystupovať ako samostatný právny subjekt s požívaním vlastných stanov klubu, vlastným IČOm.
A tak 9.5.2001 vzniklo občianske združenie pod názvom Malokarpatský Cykloklub (MKCK). Jeho hlavným zameraním zostáva aj naďalej spoznávať krásy našej krajiny zo sedla bicykla, svojou činnosťou motivovať aj ostatných ľudí z nášho okolia na duševný a telesný relax formou cykloturistiky.