Kontakty

Výbor MKCK

predseda klubu Igor Naništa
tajomník Ľuboš Kraic
podpredseda pre propagáciu Juraj Golier
podpredseda pre koordináciu Piešťany – Trnava Ján Budoš
ekononómka / pokladníčka Božena Ilavská
podpredseda pre vnútornú činnosť – – – – – – – – – – – –
člen výboru Milan Babišík
kontaktný e-mail mkck.info@gmail.com

Adresa

Malokarpatský Cykloklub
Čajkovského 17
917 08 Trnava

IČO: 36095991
DIČ: 2021580253

Občianske združenie

Registrácia na Ministerstve vnútra SR dňa 9.5.2001
Č. sp. WS/1-900/90-18310

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa a.s.
Mestská pobočka Trnava
IBAN: SK55 0900 0000 0002 8221 0910