Naše plány a túžby v roku 2022

Po čom túžime v roku 2022  (alebo čo nám dovolí Korona).

V dňoch 10.6. – 19.6. budeme bicyklovať na západnom pobreží Korziky:

26.6. na počesť Jožka Michalca navštívime Filipovské údolí a oblasť Moravského Slovácka – kraje, ktoré Jožko tak miloval.

3.7. pobicyklujeme aj po cestičkách v Malých Karpatoch popod Čertovým kopcom

V dňoch 9.7. – 16.7. budeme bicyklovať v Krkonošiach

23.7. navštívime a cyklisticky prebádame Moravskú oblasť Nové mlýny a časť Lednicko – Valtického areálu

20.8. zamierime aj do oblasti Brezovských Karpát

29.8. už tradične pobicyklujeme na Kohútku a Valašsko


Papájske sedlo

24.9. navštívime oblasť Žerotína a Travičnej, kde na tradičnom Oskorušobraní ochutnáme produkty tohto nevšedného ovocia

V auguste (ako Last minute – kvôli počasiu) navštívime Rakúsko – oblasť Gutensteinerských Álp:

…a dúfajme mnoho iného…