Akcia Myjavské kopanice

Akcia sa konala 23.7.2004

Za MKCK sa zúčastnili: Ľ. Kraic, I. Naništa, M. Ševčík, J. Nádaský
Ako hostia: J. Poláček, I. Matkovčík

Všetci šiesti sme sa zišli v Trnave za pekného počasia, ktoré veštilo horúci deň. A tak sa aj stalo.

Začiatok cesty nám trochu komplikoval slabý protivietor, ale ten nám v druhej polovici cesty na oplátku zase pomohol.

Prvá zastávka bola v Trstíne, kde sme čakali na Piešťancov, ale neprišiel nikto. Prišiel nás pozdraviť len Bínovčan Pavol Herceg, ale ten mal dnes doma pracovné a spoločenské povinnosti.

Takže sme v šestici pokračovali ďalej. Po prejdení Bielej hory sme v Jablonici doplnili tekutiny, čo sa neskôr ukázalo ako veľmi dobrý ťah, lebo po ceste nebolo nič otvorené, až v Matejovci. Prešli sme cez Osuské a o chvíľu nás preveril Deberník, jeden z prvých kopcov na Myjavsku. Potom sa už striedali kopčeky jeden za druhým s krásnymi výhľadmi po okolí. Za Myjavou sme sa vyštverali na celkom „neškodný“ kopec, odkiaľ boli nádherné výhľady až na Veľkú Javorinu, ale ten nasledovný zjazd do Jablonky, ten stál za to. Bol po krásnom novom asfalte, takže bolo možné popustiť uzdu viacej než inokedy. Nasledoval zaslúžený odpočinok v krčme v Matejovci.

Naša ďalšia cesta viedla cez osadu Jeruzalem a dolinu Vydarených do Podkylavy a Prašníka, kde sme sa rozlúčili s Myjavskými kopcami. Vo Vrbovom sme sa rozlúčili so Ševčíkom a Nádaským, ktorí išli smerom na Chtelnicu a my ostatní cez Veselé do Trnavy, kde sme Irish pube akciu zhodnotili ako veľmi vydarenú a patrične sme ju aj zakončili.

Ľubo Kraic