Akcia Okolo Tatier

Akcia sa konala 26.5. – 29.5.2005

V tomto roku organizoval Cykloklub v Nižnej už 38. ročník cykloturistickej akcie Okolo Tatier. Zúčastnilo sa na nej aj 27 našich cykloturistov, ktorí sa prepravili do miesta nocľahu rôznymi spôsobmi. Jedni išli „dvoj-dňovku“ na bicykli celú cestu, iní pol na pol ­vlak/bike, ďalší autom. Všetci sme sa stretli vo štvrtok večer v Tvrdošíne, kde sme sa prebúdzali do krásneho, teplého a slnečného piatkového rána. Na štarte v Nižnej sa zišlo 780 zaregistrovaných a viac ako 150 nezaregistrovaných cykloturistov.

Cesta k poľským hraniciam je vlast­ne propagáciou regiónu Orava. Skupi­ny cyklistov vítal v každej dedine miestny rozhlas, školáci, deti a dospe­lí zdravili účastníkov akcie, ktorí šli svorne v pozvoľnom tempe pokope až k hraničnému prechodu v Suchej ho­re. Po prejdení hraníc si každý zvolil svoj program. My sme zastavili na sa­laši a okoštovali ovčí syr a žinčicu. Energiu sme dobíjali na ďalšej zastávke v Zakopanom.

Potom už nasledovala cesta domov – na Slovensko. Tu sa preverili naše schopnosti stúpania na Tatranskú Javorinu a sedlo Príslop. Odmenou nám bola krásna cesta Ždiarskou dolinou až do Tatranskej Lomnice. No v sobotu sme boli šoko­vaní. Viacerí sme neboli v Tatrách od novembrovej katastrofy. Pohľad na zničenú krajinu v nás vyvolával pocit úzkosti, zaleskli sa i slzy v očiach. Tra­sa od Tatranskej Lomnice k Štrbskému plesu bola našou najsmutnejšou cyk­lotúrou.

Večerná opekačka a nekonečné debaty s našimi starými, ale aj no­vými priateľmi ukončili program tej­to peknej akcie. V nedeľu sme opustili Tatry opäť rôzne. Ľu­bo Kraic a Peter Hovorka absolvovali celú akciu so svojimi vernými dvojkolesovými spoločníkmi a za päť dní našliapali bezmála 800 km.

Anka Nováková a Božka Ilavská