Akcia Katarínka

Akcia sa konala 15.10. – 16.10.2005

Zoznam účastníkov:
Herceg Paľo, Naništa Igor, Michalec Jozef, Miroslav Šuga, Ondrej Stríž, Ján Budoš, Milan Babišík, Daniel Pollák, František Krajčovič,

Hostia: Milan Ďuga, Beáta Ďugová, Mária Malátková

Akcia prebehla podľa navrhnutého programu. Kto neprišiel, môže banovať. Počasie bolo nádherné, slnečno, večer bol spln mesiaca, takže nočný výlet na zrúcaninu kláštora bol veľmi romantický. Gulášu a občerstvenia bolo dosť, ušlo sa aj chatárovi.

Hudobnú produkciu zabezpečil Milan Ďuga, spev a tanec účastníci, ktorí vedeli, chceli a mohli.

Z oslávencov sme blahoželali: Budošovi (42 rokov), Stríž (52 rokov)

Naništa Igor