Akcia Katarínka

Akcia sa konala 21.10 – 22.10.2006

Zoznam účastníkov:
Budoš Ján, Kraic Ľuboš, Naništa Igor, Vrábel Pavol, Kubeková Alena, Krajčovič František, Šuga Miroslav, Gieci Anton, Stríž Ondrej, Slaný Ľubomír, Herceg Pavol, Naď Vladimír, Červenková Miriam, Harčarik Marek, Ďuga Milan, Ďugová Beata, Michalec Jozef, Trnka F.

Počasie: krásne /skoro letné/ cca 18 st. C, slnečno, teplo, nemalo chyby.

Priebeh : príprava akcie sa začala už v septembri na „výbore MKCK“ kde bol odsúhlasený program, termín aj rozpočet akcie (Budoš, Golier, Naništa, Kraic). Pokračovala podaním žiadosti na ZOJES EBO Jasl. Bohunice o „prenájom chaty“(Kraic, Naništa) a nakoniec vlastným zabezpečením akcie. Nákup občerstvenia (mat. na guláš, pitivo- Krajčovič, Naništa, Kraic) ako aj zabezpečenie hudobnej produkcie (Ďuga, Kraic, Budoš, Naď) či príprava paliva na oheň (Michalec, Trnka, Šuga .. .). Predvoj a prebratie chaty od správcu p. Fabuša zabezpečila už o 11:30h „proviantná skupina“ (Kraic, Krajčovič, Šuga) a postupne začala aj príprava surovín na tradičný kotlíkový „hasičský“ guláš od F.Krajčoviča a kol.

Postupne prichádzali ostatní účastníci a priložili „ruku k spoločnému dielu“, každý podľa svojich možností a schopností ( mot. píla, hudba, spev a i … )

Po večeri sa konala aj tradičná nočná túra na zrúcaninu kláštora Katarínky, kde sme si pri svite hviezd pripili na zdravie, dobre sa prešli a prevetrali si hlavy..

Po návrate na chatu pokračoval večer pri ohni a gitare … až do neskorých ranných hodín. Verím, že TEN, kto prišiel bol spokojný a KTO neprišiel, môže skúsiť atmosféru opäť až za ROK. Rozlúčka s cyklorokom 2006 bola na Katarínke OK!

Záujem o členstvo v MKCK prejavila 22.10.06 aj sl. Kubeková Alena z Piešťan.

Naništa Igor