Akcia M.Karpaty-lesopark 1.9

Za MKCK sa akcie zúčastnili: J. Michalec, J. Budoš, Ľ. Kraic, E. Kraicová, J. Poláček, H. Gurínová, I. Matkovčík, P. Vrábel, V. Naď, M. Ševčík.

Hosť: D. Kraic.

Stretávame sa ráno krátko po ôsmej na železničnej stanici vo Svätom Jure. Počasie je pekné, takže hneď vyrážame na cestu. Ešte v dedine nás preverí prvé stúpanie a nutná výmena poškodenej duše u Jana Budoša.

Lesná asfaltová cyklocesta nás dovedie až na hrebeň do výšky nad 500 m. Tu si chvíľku odpočinieme a spúšťame sa na Záhorskú stranu do údolia Medené hámre. Sú tu vidieť zvyšky starej fabriky na spracovanie rudy z neďalekého kameňolomu. Údolie je pekné, malebné, na tak malé pohorie vcelku jedinečné. Zastavujeme sa v Borinke, v Krčme pod Pajštúnom, doplniť stratené tekutiny. Počasie je pekné a my sa kochaním pekného okolia dostávame až do Stupavy. Po chvíľke hľadania sa dostávame na cyklocestu, ktorá nás dovedie do pútnického miesta Marianka. Prechádzame krásnym údolím zasväteným kresťanskej patrónke Slovenka, Panne Márii. Cestička tichým údolím nás vyvedie opäť na hrebeň, na miesto zvané Malý Slavín. Tu sme už v Bratislavskom lesoparku. Cez vcelku kvalitné, lesné, asfaltové cestičky sa cez Kačín dostávame na Železnú studienku.

Je tu už vidieť pomerne veľa miestnych cyklistov, lebo krásne počasie nevylákalo do prírody len nás. Trocha nás sklame ponuka miestnych jedál. Výber nie bohvieaký a kvalita nič-moc. Na také známe miesto, ako je Železná studienka, to nie je najlepšie vysvedčenie.

Stretávame tu nášho známeho cyklistu z Vajnôr, Dušana Lenča, s ktorým sme bicyklovali na akciách Korzika, Sardínia a Sicília. Po vymenení si cyklistických zážitkov putujeme smerom cez Dolný červený kríž na Biely kríž. Všade je stále veľa cyklistov všetkých vekových a výkonnostných skupín. Na Bielom kríži je otvorený miestny bufet zvaný Včelín, takže je to vďačný cieľ cyklovychádzok miestnych rekreačných športovcov. Zastavujeme sa aj my. Užívame si na slovenské pomery ozajstnú cyklistickú atmosféru: sme priamo v lone prírody, sú tu pekné, pokojné, lesné cestičky, otvorený lesný bufet a veľa a veľa cyklistov. Skutočne príjemný cyklistický zážitok.

No ale treba sa pobrať ďalej. Už nás čaká len spád no Svätého Jura. Tri kilometre pred mestečkom sa časť cyklistov odpojí smerom na Limbach a Pezinok.

Lúčime sa navzájom s konštatovaním, že sme prežili hodnotnú a pokojnú cykloakciu. Takú malú bodku za práve končiacim sa letom. Nezúfame však ešte, lebo je pred nami ešte celá dlhá jeseň. A dúfajme, že bude stáť za to.

Ľ. Kraic