Karpaty Tour 18.6.

Akcie sa zúčastnili: J.Budoš, I.Naništa, D.Fáziková, M.Šuga, J.Michalec, J.Čavojová, R.Stachovičová, B.Ďugová, M.Ďuga, M.Nižnanský, E.Nižnanská, M.Koleníková, J.Koleník, M.Valovičová, D.Polák, M.Kunovská, L.Škumát st., S.Škoda, E.Kraicová, M.Liška, I.Šikula, I.Matkovčík, Ľ.Kraic, J.Benedikovič, J.Daniš, A.Danišová, V.Naď, M.Škumát, L.Rosa, R.Figedy, Š.Kasala, M.Kasala, M.Modrovský, P.Vrábel, D.Vrábel, M.Babišík, J.Ďurjak, S.Macejka, A.Gieci, K.Lavor, B.Ilavská, J.Poláček, M.Modrovský, P.Arpáš, M.Venhart, A.Venhart, M.Veselský, J.Behul, J.Chudý, P.Čambal, J.Hutňanová, D.Kazimír, J.Lukačovičová, V.Lukačovič, P.Kurek, E.Vallo, L.Sabo, R.Jankovič, P.Semanko, L.Duboš, P.Duboš, P.Blinka st, P.Blinka ml., I.Blinka, J.Anettová, M.Farkašovská, A.Braniša, L.Gaspi, M.Kovačič, D.Danko = 69 účastníkov.

Po roku sme sa v sobotu 18.6.2016 postavili na štart 19.ročníka KT 2016. Zhruba po 4 mesačnej príprave akcie a získaní príslušných povolení od úradov. Do prezenčnej listiny sa zapísalo 69 účastníkov „cykloturistického vítania leta“ z rôznych smerov, z toho aj 17 žien.

Trasy akcie sme t.r. pripravili dve. Krátku 60 km sme smerovali na južnú časť MK a dlhu trasu 112 km smerovali na severnú časť MK od Trnavy. Prezentáciu a štart sme už tradične situovali do priestoru pred reštauráciou RELAX na Rybníkovej ulici. Okolo 8:40 h po prezentácii a poučení účastníkov o spôsobe jazdy (podľa Zák. č.8/2009) na trase sa za asistencie 4 sprievodných vozidiel a 2 vozidiel PZ SR vydávame smerom na Špačinskú cestu v ústrety 60 km a 112 km trasy. Prestávky máme plánované na krátkej 60-ke v Smoleniciach a v Doľanoch. Na dlhej 112-ke na Bukovej, Jablonici, na Košariskách v Holotéch víške, v Agropenzióne Adam, Vrbovom, Dechticiach. Počasie sa od rána ukazuje priaznivé s trochou oblakov a teplotou vzduchu cca 18 st. To cyklistom vyhovuje lepšie ako upršané počasie z nedávnych dní. Po opustení mesta sa začína pelotón naťahovať a tvoria sa výkonnostné skupinky. Za asistencie 4 vlastných sprievodných vozidiel sa presúvame pár km do Trstína, kde sa na križovatke ciest delia trasy 60/112 km. Na Bukovú prichádzame cca o 9:45 hod a dopĺňame stratené kalórie a tekutiny na terase miestnej reštaurácie. Po krátkom oddychu smerujeme ďalej na Prievaly Jablonicu – Brezovú p/B- Košariská (na obednú prestávku v Holotéch víške) – Podkylavu (penzión Adam) – Vrbové Dechtice – do Trnavy (prích. cca o 16h). Po dojazde padne vhod kotlíkový guláš a nápoj podľa vlastného výberu. Posedenie v pube reštaurácie Relax spestrujeme losovaním štartových čísiel o sponzorské vecné dary.

Akciu KT2016 podporili: rešt. RELAX Trnava, LOJ-MAR elektro Trnava (p.Jozef Loj), ELEKTRO-HAL p.Šibíková Trnava, firma Vladimír KOPÚN elektroinštalačný materiál Trnava, Poisťovňa UNION p.Ilavská Piešťany, Farby-laky p.Griflík Trnava, firma APIMED p.Kudláč Dolná Krupá, Trnavský samosprávny kraj, EBO- Slovenské elektrárne a.s. a Malokarpatský Cykloklub.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom akcie KT2016 za ohľaduplnosť a dodržiavanie dohodnutých pravidiel počas akcie. Ďakujem všetkým členom i nečlenom MKCK za organizačné i technické zabezpečenie akcie. Obdiv patrí všetkým účastníkom, ktorí sa vysporiadali s nástrahami trate so cťou. Spestrením akcie je aj tradičné posedenie po akcii pri gitare a pesničkách od Milana a Beatky Ďugových. Dôstojne ich hrou na gitare sprevádzali Milan Liška a Ľuboš Kraic. Na záver akcie vyslovili cyklisti spokojnosť so zmenou trasy. Do budúcna možno uvažovať aj o inom smerovaní trás. A na tom by organizačný výbor KT2017 mal uvažovať už teraz rok pred konaním jubilejného 20 ročníka akcie.

Poďakovanie a podiel na úspešnej KT16 patrí aj týmto ľuďom:
Propozície spracoval a upravil: Ľ.Kraic

Návrh a tlač diplomov, štartovej „plachty“: J.Golier a L.Kraic,

Sprievodné vozidlá:
1/ Jozef Michalec a Mária Michalcová, Vlado Naď,

2/ Milan Ďuga a Bea Ďugová, Igor Naništa,

Dovidenia o rok priatelia na KT 2017.

Zapísal: Igor Naništa v Trnave dňa 22.6.2016