Katarínka 28.10. až 29.10.2017

Akcie sa za MKCK zúčastnili: M.Babišík, J.Budoš, I.Naništa, L.Kraic, E.Kraicová, J.Michalcová, J.Lukačovičová, V.Gubiová, B.Ilavská, D.Polák, A.Masaryková, J.Poláček, A.Kučerová, J.Golier, P.Vrábel, M.Valovičová, M.Šuga, Ľ.Rosa, H.Molnár,, P.Herceg, H.Gurínová, J. a E. Antaloví,    

Ako hostia: M. a R. Ďugoví, Ľ.Slávik, H.Rosová, B.Golierová,  

Skoro už tradične na jeseň sa stretávame pred koncom roka na chate a hodnotíme činnosť klubu. Tohtoročná cyklosezóna 2017 bola pre MKCK pestrá a činorodá. Okrem tradičných „povinných“ jázd ako je Jašter, Dobrá Voda, Okolo Tatier, Karpaty Tour, sa v pláne objavili aj výnimočné destinácie napr: cyklozájazd Korzika, Neusiedler juh, Kysuce-Orava, zájazd na cyklo- Kokořín …,

Cieľom stretnutia na chate je v priateľskej atmosfére a pri dobrom guláši si pripomenúť akcie, ktoré sme absolvovali počas roka a prípadne začali plánovať tie budúcoročné. Program akcie začal už okolo 11:30 h prevzatím chaty, prípravou dreva do krbu a prípravou gulášu. Do týchto činností sa aktívne zapojili: J.Lukačovičová, J.Michalcová, H.Rosová, A.Kučerová, H.Gurínová, M.Šuga, P.Herceg, H.Molnár, Ľ.Rosa, I.Naništa,  – za čo im patrí veľká vďaka. Nemenej dôležitou súčasťou programu boli pripravené prezentácie z akcií v podaní: J.Poláčeka, Ľ.Kraica, J.Budoša, za čo im tiež patrí vďaka. Medzi premietaním sme stihli „koštovať“ vínko, koláče ako i domáce klobásky, či pagáčiky. Po premietaní nasledovala večera s chutným gulášom z „tvorby“ od J.Lukačovičovej a J.Michalcovej, (neskôr pomohli H. Rosová, A.Kučerová, H.Gurínová ) – ktorý dúfam všetkým chutil – tiež ďakujeme. Po večeri nasledovala hudobná produkcia v podaní 4 gitár  (M.Ďuga, Ľ.Slávik, Ľ.Kraic, J.Budoš,) a tiež spev a „tanečky“ účastníkov akcie. Tiež to nemalo chybu – tlieskame Vám za nevšedný umelecký zážitok. Priebežne prikladáme drevo do krbu a nálada graduje .

Počasie bolo tohto roku všelijaké. Ráno ešte nepršalo ale teplota klesala pod 10 st.C. Obloha sa zatiahla a dážď sa objavil už po obede a neprestal ani na večer keď začal aj silnieť vietor. V programe nemohla napriek počasiu chýbať už tradičná nočná túra k zrúcanine kláštora na Katarínke. Za svetla čeloviek a lámp sme vyrazili v početnej skupine na toto tajomné a charizmatické miesto v lesoch nad Dechticami. Pod nočnou oblohou sme si zaspomínali na všetkých, čo tu nie sú s nami a zapálili sviečku za nášho kamaráta Ondreja Stríža, bývalého člena klubu. Ondrej, nezabúdame na teba i tvoj osobitý humor.

Po návrate na chatu ešte spievame a zabávame sa cca do 3 hodiny. Skvelí gitaristi Milan, Ľuboš K. Ľuboš S. neskôr odišli domov. Zostalo iba zopár  vytrvalcov a debatujeme do neskorej noci (či rána). Niektorí sa musia pre povinnosti rozlúčiť a odchádzajú domov. Pár vytrvalcov ešte trénuje biliard a zvyšok zalieza do postelí aspoň na chvíľu si pospať do rána. Drevo v krbe dohorieva a začína sa nový deň. Po raňajkách ešte debatujeme a okolo 10.30 h začíname s upratovaním chaty. Za výdatnej pomoci M.Babišíka, J.Budoša, J.Michalcovej, J.Poláčka, A.Kučerovej, H.Molnára, M.Valovičovej, P.Vrábla, dávame priestory do poriadku aby sme pred 12 h mali hotovo. Ďakujem ešte raz všetkým menovaným aj nemenovaným účastníkom  za vytvorenie dobrej nálady a pomoc pri príprave a realizácii zdarného priebehu stretnutia.

Lúčime sa. Spoločne si zaželáme šťastný Nový rok 2018 a vyslovíme prianie stretnúť sa tu znova o rok. Dovidenia priatelia- ky v novej cykloturistickej sezóne. Naništa