Akcia Karpaty Tour

Akcie sa zúčastnili:

V.Gubiová, M.Šuga, I.Naništa, J.Budoš, M.Babišík, J.Michalcová, J.Lukačovič, P.Sloboda, Ľ.Janoveký ,M.Janoveká, D.Fáziková, B.Ilavská, P.Lančarič, P.Bedej, J.Čeman, T.Kocian, P.Holovič, J.Golier, M.Valovičová, P.Vrábel, D.Vrábel, V.Trajlinek, M.Nemeček, I.Matkovčík, R.Šimák, M.Drozdová, P.Herceg, R.Miklošík, J.Nádaský, J.Ferko, D.Krajčovič, J.Poláček, A.Kučerová, S.Strehárová, M.Kozmál, P.Blinka, P.Blinka ml. I.Blinka, L.Sabo, M.Očenášek, J.Baránek, J.Lukačovičová, I.Kubiš, J.Antal, E.Antalová, J.Benedikovič, B.Deák, B.Polocik,P.Buday, K.Julínyová, P.Julíny, D.Peško, M.Juriga, M.Hulka, M.Kupčík, E.Kraicová, Ľ.Kraic, J.Ďurjak, R.Proksa, P.Hlbocký, Ľ.Rosa, E.Rosová, M.Farkašovská, A.Braniša, Š.Kasala, M.Kasala, D.Gažo, J.Daniš, A.Danišová, P.Semanko, S.Macejka, L.Macejková, = 72 účastníkov.

Po roku sme sa v sobotu 23.6.2018 postavili na štart 21.ročníka KT 2018. Zhruba po 4 mesačnej príprave akcie a získaní príslušných povolení od úradov. Do prezenčnej listiny sa zapísalo 72 účastníkov „cykloturistického vítania leta“ z rôznych smerov, z toho aj 17 žien. Akcia Karpaty Tour 21.ročník sa mohla uskutočniť aj vďaka finančnej podpore mesta Trnava.

Trasy akcie sme t.r. pripravili opäť dve. Krátku 60 km sme smerovali na južnú časť MK a dlhú trasu 112 km smerovali na severnú časť MK od Trnavy. Prezentáciu a štart sme už tradične situovali do priestoru pred reštauráciou RELAX na Rybníkovej ulici. Okolo 8:40 h po prezentácii a poučení účastníkov o spôsobe jazdy (podľa Zák. č.8/2009) na trase sa za asistencie 2 sprievodných vozidiel vydávame smerom na Špačinskú cestu v ústrety 60 km a 112 km trasy. Prestávky máme plánované na krátkej 60-ke v Smoleniciach a v Doľanoch. Na dlhej 112-ke na Bukovej, Jablonici, na Košariskách v Holotéch víške, v Agropenzióne Adam, Vrbovom, Dechticiach. Počasie sa od rána ukazuje priaznivé s trochou oblakov a teplotou vzduchu cca 15 st. To cyklistom vyhovuje lepšie ako horúce počasie z nedávnych dní. Po opustení mesta sa začína pelotón naťahovať a tvoria sa výkonnostné skupinky. Za asistencie 2 vlastných sprievodných vozidiel sa presúvame pár km do Trstína, kde sa na križovatke ciest delia trasy 60/112 km. Na Bukovú prichádzame cca o 10:00 hod a dopĺňame stratené kalórie a tekutiny na terase miestnej reštaurácie. Po krátkom oddychu smerujeme ďalej na Prievaly Jablonicu – Brezovú p/B- Košariská (na obednú prestávku v Holotéch víške) – Podkylavu (penzión Adam) – Vrbové – Dechtice – do Trnavy (prích. cca o 16:30h). Po dojazde padne vhod kotlíkový guláš a nápoj podľa vlastného výberu. Posedenie v pube reštaurácie Relax spestrujeme losovaním štartových čísiel o sponzorské vecné dary.

Akciu KT2018 podporili: Mesto Trnava, rešt. RELAX Trnava, TTSK Trnavský samosprávny kraj, Poisťovňa UNION- p.B.Ilavská Piešťany, Farby-laky p.M.Griflík Trnava, SCK Nové m/Váhom- ústredie, Faurecia Slovakia, s.r.o. OZ Trnava, J.Benedikovič, M.Babišík a Malokarpatský Cykloklub.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom akcie KT2018 za ohľaduplnosť a dodržiavanie dohodnutých pravidiel počas akcie. Ďakujem všetkým členom i nečlenom MKCK za organizačné i technické zabezpečenie akcie. Obdiv patrí všetkým účastníkom, ktorí sa vysporiadali s nástrahami trate so cťou. Spestrením akcie je aj tradičné posedenie po akcii pri gitare a pesničkách od Milana Lišku a Ľuboša Kraica. Na záver akcie vyslovili cyklisti spokojnosť so zmenou trasy cez chodníky MK a okolia. Do budúcna možno uvažovať aj o inom smerovaní trás. A na tom by organizačný výbor KT2019 mal uvažovať už teraz rok pred konaním ďalšieho 21 ročníka akcie.

Poďakovanie a podiel na úspešnej KT 2018 patrí aj týmto ľuďom:
Propozície spracoval a upravil: Ľ.Kraic

Návrh a tlač diplomov, štartovej „plachty“: J.Golier a L.Kraic,

Sprievodné vozidlá:
1/ Dušan Krajčovič + kamarát

2/ Igor Naništa + Milan Babišík

Dovidenia o rok priatelia na KT 2019.

Zapísal: Igor Naništa