Akcia Po okolí Piešťan a Hlohovca

Nedeľa 9.5.

Nedeľné ráno sľubovalo nádherný deň. Šéf piešťanskej akcie Juraj naprogramoval GPS smer:

Piešťany – Ratnovce – Svrbice – Orešany – Horné Otrokovce – Dolné Otrokovce –  Merašice – Kapince – Malé Zálužie – Nové Sady – Nové Sady, Kotrbál – Nové Sady, Ceroviny – Horné Trhovište – Hlohovec – Leopoldov – Madunice – Piešťany (67 km / 676 vm)

Jednoducho nádhera, veľa hupákov, sem tam poľná cesta, božský kľud, diabolský vietor a pivo …

Zúčastnení: Anička, Juraj a Dušan