Akcia Jašter

10.4.2022

Akcie sa zúčastnili: I. Naništa, B. Ilavská, J. Golier, B. Golierová, J. Chudý, J. Ščibravý, A. Kučerová, Ľ. Kraic, E. Kraicová, E. Riečičiarová, D. Surovčík, J.Poláček, Ľ. Rosa, M. Nižnanský, V. Putera, J. Baránek, J. Lukačovičová, Š. Krištof, R. Miklošík, V. Trajlinek, D. Kováč, M. Valovičová, P. Vrábel, Peter Vrábel (syn), A. Babulík, S. Macháčová, A. Vyskočil, D. Fáziková, D. Ješko, S. Macejka, P. Julíny, V. Gubiová, A. Gieci, M. Kupčík, J. Budoš, M. Babišík, dievčenská partia z Piešťan z KST Bezovec. V. Mikesková a kol. V TT pri Relaxe prišiel Dodo Benedikovič s vlčiakom.

Po zimnom cyklistickom pôste sa v nedeľu 10.4. stretáme pred Relaxom v dresoch a na bicykloch pripravení zdolať tradičnú trasu na Jašter v Hlohovci. V TT je nás spolu 18. Po štartovej fotografii sa cyklochodníkom presúvame na Kopánku. Ráno bolo slnečno a teplota vzduchu cca 3°C. Cesta za letiskom ubiehala plynule aj napriek zvlnenému profilu.

Prvú krátku prestávku máme pri letisku na vydýchanie a zoradenie sa. Na výjazde z Malženíc nás postupne dobiehajú J.Ščibravý a I.Naništa. Ďalšiu pauzu máme v Trakoviciach za semaforom (cestári práve opravujú ½ vozovky v smere na HC). Pauzu v miestom pohostinstve nedávame – je tiež v rekonštrukcii.. O chvíľu opäť pokračujeme v jazde. Míňame most cez D1 a okolo liehovaru v Leopoldove smerujeme krajom Šulekova na most do Hlohovca.

Tentoraz ideme okolo Tesca na železničný most lebo starý hlavný most začali nedávno opravovať. Príjemné občerstvenie pripravila pre TT skupinu Vierka Gubiová. Jej mama nedávno oslávila pekné životné jubileum. Krátko sa zastavíme a pozdravíme otca aj jubilantku u nej doma. Krátko po 12 hodine sa už spolu so skupinou od Piešťan stretávame na Jašteri.

Počasie sa postupne začína vylepšovať. Mraky na oblohe sa trhajú a presvitá jarné slniečko. Viecha Jašter nás víta svojou dobrou kuchyňou a príjemným posedením v blízkosti vinohradu. Dopĺňame energiu aj tekutiny. Z ponuky jedál je čo vybrať.

Niektorí volíme tradičnú kapustnicu – chutí výborne. Zablahoželáme ešte Jurajovi Poláčekovi k „okrúhlim“ narodeninám. Miriam a Pavol prišli na otvorenie sezóny aj s nádejným cykloturistom (nástupcom) malým synom Peťkom.

V debatách už plánujeme a dohadujeme účasť na Okolo Tatier, NZC Trenčín, aj iné cykloakcie v roku 2022. Najviac administratívnej práce na akcii má tradične hospodárka klubu. Božka Ilavská vyberá čl. príspevky a rozdeľuje známky do preukazov SCK. Trocha to komplikuje fakt že je to za obdobie r.2021, r.2022…ale vždy sa dá všetko doriešiť ak je chuť, vôľa a trpezlivosť.

Počasie troška znížilo účasť na tejto úvodnej akcie cyklosezóny 2022. Juraj a Božka zvolili ešte pešiu formu turistiky v okolí Jaštera. Príroda sa už „obliekla“ do krásneho zeleného a kvetinového šatu. Tradične prišla podporiť cyklojazdu aj dievčenská partia z Piešťan z KST Bezovec. (V. Mikesková a kol.). Spolu sme v prezenčke narátali 38 účastníkov cyklovýjazdu.

Po rozlúčkovej fotografii na dvore Jaštera sa pomaly poberáme na cestu domov. Pre zmenu ideme okolo štrkového jazera a ulicami HC na hrádzu Váhu. Tu ešte dokončíme debaty a delíme sa na 2 skupiny. Konštatujeme, že by bolo fajn keby asfaltový koberec pokračoval aj ďalej hore Váhom smerom na Piešťany (nielen do Hlohovca).

Domov smerujeme po tradičnej trase cez žel.most – na Šulekovo – Dolné Zelenice – Zavar – Modranku. V Zavare je tradičná zastávka v cukrárni na prvú jarnú zmrzlinu alebo kávu. V Modranke si dáme s Ľubošom niečo na zahriatie skrehnutých „údov“ na rozlúčku a utekáme domov.

Tešíme sa na ďalšie akcie z kalendára MKCK 2022.

zapísal: Igor Naništa