Akcia Katarínka

Akcia sa konala 9. – 10.10.2004

Akcie sa zúčastnili:
Budoš, Babišík, Herceg, Hovorka, Golier, Kraic, Krajčovič, Naď, Naništa, Nováková, Slaný, Stríž, Ďugová, Ďuga, Pollák, Šuga, Malátková, Hanúsková, Hanúska.

Koniec babieho leta a ukončenie cyklosezóny na chate Katarínka vyšlo presne na deň i voľný víkend. Od rána je zatiahnutá obloha a dážď zmáča pekné spomienky na vcelku úspešný cyklistický rok 2004.

Rozlúčky so sezónou sa zúčastnili „stabiláci“ i kamaráti z Karpaty Tour 2004. Opäť sa uskutočnila nočná túra na kláštor katarínka, spokojnosť bola nielen s kotlíkovým gulášom od Ferka Krajčoviča, ale aj s hudobnou produkciou gitarovej skupiny: Kraic, Budoš, Ďuga a Naď. O skrášlenie akcie sa postarali Anka, Beata, Dáša a Mária, ktoré prispeli k zdaru a zabezpečeniu pohody i pomoci v kuchyni a upratovaní.

Celkovo akcia prebehla veľmi zdarne, takže dovidenia v roku 2005.

Igor Naništa