Akcia Havran

Akcia sa konala 18.9.2005

Zoznam účastníkov:
Naništa Igor, Kraic Ľuboš, Ilavská Božka, Nováková Anka, Michalec Jozef, Budoš Jano, Juraj Golier, Hovorka Peter

V túto peknú jesennú nedeľu bola stretávka pri Jašteri. Odtiaľ sme sa vybrali na Tepličky a potom cez tzv. Hlohovské Pyreneje, čo sú dedinky od Tepličiek smerom na Radošinu. Cesta sa vyznačuje neustálymi zmenami nadmorskej výšky, čo spôsobuje výskyt až miestami 13% stúpaní a následne tiež strmých klesaní. V jednom takomto prudkom stúpaní sa mi roztrhla reťaz. Našťastie sme ju nitovačkou skrátili a mohlo sa ísť ďalej. Pekné počasie nás sprevádzalo až po Radošinu. Tu nás síce čakalo ešte stúpanie na Havran, ale našťastie bolo tiahle, ale hlavne, že sa skončili tie Pyreneje. Na Havrane nás čakalo prekvapenie tamojší bufet bol zavretý. Takže sme preglgli naprázdno a spustili sme sa do Piešťan. Tu sme v miestnej krčme pri rezanom orosenom akciu patrične zhodnotili a pobrali sme sa domov každý svojim smerom.

Ľuboš Kraic