Akcia Mikulčin Vrch

Je nedeľa 18.6.2006 zraz máme v Novom meste nad Váhom. Ja (Anka Nováková) nasadám do vlaku v Leopoldove, kde sa práve rekonštruuje štácia. Vo vlaku už sedia Ševčík, Nádaský a ešte jeden chalan. V NMn/V už čaká Boža, Dalibor, Michalec, Trnka, Giéci so synom, ešte nejakí mne neznámi cykloturisti. Náš cieľ – Kykula. Je pekné počasie, priam ideálne na bicyklovanie. Trocha sme poblúdili, lebo cez Bošácu sme sa mali vracať a nie ísť tam, takže otáčame a ideme kúsok ďalej k Moravskému Lieskovému, kde po ceste koštujeme kyselku. Dobrá. No ale ako správnym cykloturistom nám lepšie padlo pivko v Moravskom Lieskovom, tu si dávame pauzu. doplňame jedivo a pitivo. Pokračujeme dolinou. Je to v tichom prostredí aj keď sa to mierne dvíha ide sa tade príjeme. Je síce nedeľa, ale my ideme cez ŠTVRTOK. Ideme stále do kopca, ale ideme cez les, takže to teplo sa celkom dobre znáša. Už vidíme cieľ našej cesty. vrchol Kykule. Potom povedľa štátnej hranice prechádzame cez Vyškovec k Mikulčinmu vrchu. Tu si dáme takú rýchlovku – obedňajšie české pivko. A smerujeme k Brezovej. Cesta sa nám vlní, raz hore, raz dole. Ide cez krásne územie moravského-slovácka, na lúkach sa pracuje, zberajú sa sená, takže to krásne rozvoniava. V Brezovej si dávame väčšiu pauzu, časovo sme na tom veľmi dobre. Už len cez Bošácu zbehneme do NMnV. Odtiaľ kto ako chce. Časť išla vlakom, časť po svojich ako prišla aj ráno. My s Božou, Jozefom MichaIcom a Daliborom Ješkom sme ostali poslední. Pri odchode zo stanice mi začalo nadskakoval zadné koleso. Zle je. Keďže Aspenko toho ešte moc nenajazdil a ja samozrejme, že som ho ani raz nefúkala som ani nevedela aké to tam sú ventily. Že galuskový. Mám síce takú pumpu, ale to že sa ten ventil musí najprv povoli! a potom fúkať nás hneď nenapadlo. Takže sa chlapci potrápili. No nakoniec sme vyrazili. vedľa Váhu – smer Piešťany. Tu pred Piešťanmi mi Dalibor ešte dofúkal dušu, lebo púšťala Pred Madunicami ho chcel ešte, ale sa mi zdalo, že je to dobré a už domov vydržím. Lenže pc krátkom státi za Madunicami mi ráfik klesol k zemi a bolo. Peši k domovu. Na šťastie mé napadlo, že či nemám niekde nablízku Vilina. Pomôž si človeče aj Pán Boh ti pomôže. Vilinc bol akuárt v Šulekove na pumpe a za 5 minút pri mne. Naložili sme Aspenka a šup domov Dnes to bolo 80 km. až na ten záver veľmi dobrá akcia.

Anka Nováková