Zraz SCK

Zraz SCK sa konal 5.6. – 8.6 2008 v Skalici

Organizátorom národného zrazu cykloturistov SCK malo byť pôvodne mesto Piešťany, ale napokon centrom zrazu bola Zlatnícka dolina pri meste Skalica. Šéfom org. výboru 13.NZC bol Juraj Hlatký a Mária Zuzaniaková zo SCK Piešťany. Pre cca stovku účastníkov zrazu pripravili spolu s domácimi pestrý športový a kultúrny program.

Z nášho klubu MKCK sa zrazu zúčastnil Igor Naništa aj so synmi Martinom a Igorom ml.

Pre školský výlet syna Martina sme išli na zraz až v sobotu ráno. Presun do Skalice sme urobili s bicyklami na streche auta. Po ubytovaní v rekreačnom zariadení Skaličan sme sa okolo obeda rozhodli urobiť kratší výlet do okolia Skalice a na skok na Moravu, kde sme si dali neskorý obed. Počasie bolo vcelku priaznivé a tak sme stihli do večera ešte prehliadku Skalice. Prezreli sme rotundu sv. Juraja a na námestí sme neodolali výstupu na mestskú vežu, z ktorej bol krásny kruhový výhľad do okolia. Ostatní účastníci zrazu boli na trase k Baťovmu kanálu alebo boli na degustácii vo vínnych búdach , spojenej s ochutnávkou Skalického trdelníka. Na večer sme sa postretali všetci v Skaličane. Po večeri bola ešte krátka schôdza predsedov a rady SCK za účasti zástupcov z jednotlivých cykloklubov SCK. Predseda J.Hlatký prítomných informoval o činnosti SCK za r.2007 a M. Zuzaniaková o finančnom hospodárení SCK. Informáciu o značení a udržiavaní cykloturistických trás na Slovensku a čerpaní dotácie MŠ. Podané projekty a získané projekty pre obnovu a údržbu cyklotrás.

Na večer potom pokračovala voľná zábava pri muzike na Country bále. Tu sa mi podarilo dohodnúť s A. Hlatkou aj sponzorské materiály (mapy) na Karpaty tour 08. Počasie na druhý deň v nedeľu sa začalo mračiť a pri odchode domov už začalo aj pršať. To nám už ale nevadilo lebo sme frčali domov v našej Felícii.

Športu zdar                               Igor Naništa