Akcia Bánovecká parenica

Za MKCK sa zúčastnili: Vlado Naď, Jozef Nádaský

Ako hosť: Igor Matkovčík

V trojici sme sa vlakom previezli z Trnavy do Trenčianskej Teplej. Odtiaľ sme už po svojich pokračovali po trase až do Bánoviec, miesta štartu cyklopodujatia Bánovecká parenica. Pri zaregistrovaní sme si zvolili trasu C dlhú cca 50 km.

Putovali sme po trase: Dolné Naštice – Rybany – Partizánske – Hradište – Jankov Vŕšok – Uhrovec – Bánovce. Trasa nám dala dosť zabrať, pretože stúpanie na Jankov Vŕšok bolo pri konci dosť prudké. Po odpočinku a malom občerstvení sme sa pobrali z Bánoviec na cestu domov.

Počasie nebolo celkom ideálne cyklistické. Bolo síce dosť pod mrakom, ale podstatné bolo, že sme nezmokli.

Z Bánoviec sme šli cez Trenčianske Jastrabie – Beckov – Nové Mesto nad Váhom. Tu sme nastúpili do vlaku do Trnavy.

Celkovo sme najazdili 135 km. Poznali sme zase trochu iný kraj a hlavne celkovú atmosféru, ktorá vládla pri takom podujatí, aké je Bánovecká parenica.

Vlado Naď