Akcia Katarínka 12.-13.11.2011

Akcie za MKCK sa zúčastnili: I. Naništa, V. Naď, M. Šuga, J. Michalec, F. Krajčovič, Ľ. Kraic, E. Kraicová, O. Stríž, P. Herceg, M. Babišík, P. Vrábel, D. Pollák, A. Masaryková, H. Gurínová, J. Golier, P. Hovorka a J. Poláček.

Ako hostia: B. Ďugová, M. Ďuga a M. Valovičová.

Koniec roka 2011 sa nezadržateľne priblížil a tak nastal čas na pravidelné novembrové stretnutie členov klubu MKCK. Tohto roku sa nám podarilo stretnúť už v prvom navrhovanom termíne v 45. týždni cez víkend. Predbežné počty prihlásených na akciu sa pohybovali okolo čísla 20-24 účastníkov. Dôkladná príprava akcie je potrebná nielen z „proviantného“ hľadiska ale aj programového zabezpečenia.

Role kuchárov sa t.r. opäť úspešne zhostili Vlado Naď s Ferkom Krajčovičom a Mirom Šugom. Prípravu dreva do krbu zabezpečil Jozef Michalec s Igorom Naništom, Ondrejom Strížom a Mirom Šugom. Na prezentáciu zážitkov z tohtoročných akcií nám poslúžil nový televízor s plochou obrazovkou s USB pripojením. O svoje zážitky z ciest po svete sa podelili postupne J.Michalec, Ľ.Kraic, J.Poláček, H.Gurínová a M.Babišík ako „premietač“. Časť účastníkov absolvovala aj „dennú“ turistickú prechádzku na zrúcaninu Katarínky. Tradičný kotlíkový guláš sa opäť vydaril a chutil všetkým prítomným cyklo-turistom. Po večeri prišiel aj M.Ďuga aby spolu s Ľ. Kraicom spestrili stretnutie hrou na gitare, príp. svojimi zážitkami zo školy jeho manželka B.Ďugová. Neskôr večer prišiel z „50“ ky aj P.Herceg a tak sme okolo polnoci absolvovali aj „nočnú“ túru na zrúcaninu Katarínky za jeho účasti. Po návrate z túry nastal čas aj na „nočné“ rozhovory pri krbe. Postupne sme sa začali trúsiť do postelí až nakoniec cca o 3:30 hod chata stíchla a bolo počuť iba praskajúce drevo v krbe…ktoré starostlivo strážil Vlado Naď až do rána. Nedeľné ráno bolo opäť krásne slnečno a tak nás slnko postupne ťahalo z postelí von. Po raňajkách v štýle čo dom dal, sme dojedali výborný guláš, príp. klobásy. Pri spoločných rozhovoroch pri krbe sme ani nezistili, že sa blíži poludnie a bude potrebné ešte vykonať balenie a upratanie chaty pre nových nájomníkov. Na záver nasledovalo ešte spoločné fotografovanie pred chatou a dohadovanie termínu najbližšieho stretnutia na turistike. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za aktívnu účasť na akcii ako aj k jej bezproblémovému priebehu.

Igor Naništa