Katarínka 24.11. – 25.11.

Akcie sa za MKCK zúčastnili: Naništa, Herceg, Michalec, Stríž, Slaný, Vrábel, Gurínová, Poláček, Polák, Masaryková, Golier, Naď, Budoš, Babišík, Šuga.

Ako hostia: Hronský, M.Valovičová, M.Golier, J.Hergottová, M.Ďuga.

Tohtoročná tradičná rozlúčka s cyklosezónou 2012 sa uskutočnila zhodou okolností na Emíliu a Katarínu. V známom prostredí lesov nad Dechticiami v blízkosti býv. kláštora a kostola sv.Kataríny, na chate odborárov ZOJES Jasl. Bohunice. Na „prezenčke“ sa napokon zapísalo 20 účastníkov z radov členov ale aj hostí a sympatizantov klubu. Program stretnutia prebiehal podľa zabehnutého scenára. Prevzatie chaty, príprava paliva do krbu, príprava guľáša a klobásky. Prezentácia fotografií z akcií roka 2012 na obrazovke TV, spolu s komentárom ved. akcií. Po večeri prišiel aj Milan Ďuga a Janko Budoš aby zahrali na gitare a spoločne si zaspievali známe aj menej známe piesne. K narodeninám sme zablahoželali Paľovi Vráblovi. Nasledovala aj nočná túra ku kostolu sv. Kataríny, ktorá má svoje neopísateľné čaro, keď putujeme lesom za svetla „čeloviek“ alebo lámp z bicyklov. Po tichej modlitbe a hlučnom prípitku na zdravie všetkým ľuďom „dobrej vôle“ si spoločne zaželáme šťastný Nový rok 2013 a vyslovíme prianie stretnúť sa tu znova o rok. Poďakovanie patrí všetkým členom klubu MKCK, ktorí sa aktívne počas celého roka zapájali do činnosti klubu. Tiež všetkým vedúcim akcií za prípravu i realizáciu jednotlivých 1 dňoviek ale aj viacdňoviek.

Akcia bola „vydarená“ aj vďaka: Vladovi, Mirovi, Ľubovi za prípravu guľáša. Ondrovi, Julovi, Jozefovi, Igorovi, Paľovi, za prípravu dreva a založenie do krbu. Jurajovi P., Ľubovi K. za prípravu a prezentáciu fotiek z r.2012. Danielovi, Anke, Milanovi B. za poriadok v kuchyni aj všetkým ostatným ktorí „priložili ruku k dielu“ pre zdarný priebeh akcie.

Za spomenutie z plánovaných akcií roka 2013 stojí ponuka od predsedu RR KST Trnava p. M. Herchla, pomôcť pri organizácii 35. Zrazu cykloturistov KST v dňoch 22. až 25.8.2013 na piešťanskej Sĺňave. (členovia MKCK by zabezpečili 1 trasu (cca 80km) – bližšie info upresníme po stretnutí s Mirom príp.na ČS vo februári).

Igor Naništa