Akcia Jurko 21.4.

Akcie sa za MKCK zúčastnili: J.Golier, R. Machová, I. Naništa, B. Ilavská, D. Surovčík, P. Vrábeľ, S. Studený, P. Hovorka, J. Poláček a V. Oravec.

Ako hostia: D. Vrábel, M. Valovičová, R. Vetrík, P. Julíny a F.Julíny.

V nedeľu 21.apríla okolo 10:00 sa v Piešťanoch pri kruhovke postupne stretlo 12 cykloturistiek a cykloturistov, z toho aj dvaja odvážlivci z Trnavy – Romana Machová a Igor Naništa, doplnení partiou z Piešťan a okolia .

Po tradičnom fotografovaní sa skupinka pohla cez Krajinský most a kúpele do Moravian, kde sa pripojili poslední účastníci zájazdu Vlado Oravec a Peťo Julíny so synom Filipom. Bez zastavenia sme pokračovali okolo jazera Striebornica a príjemnou lesnou asfaltkou až za Výtoky. Za tých niekoľko rokov, čo som tu nebol, zaznamenávam po ceste veľké zmeny a miestami vybudované pekné chaty, domy ale aj paláce.

Pri rampe za Výtokmi je prvá zastávka a skupinka stráca prvého člena. Peter Hovorka to ďalej vyhodnotí ako nevhodné pre jeho bicykel a volí náhradný program. Ostatní pokračujeme ďalej lesnou, spevnenou cestou s ešte stále rozumným stúpaním. To sa po čase zmení a po otočke doprava nás čaká prvá stojka a prví opúšťajú sedlá bicyklov aby naplnili význam slova turistika. Stúpanie sa zmierňuje a takto to dotiahneme až na najvyšší bod trasy do sedla Gajda (548 m n.m.), kde sa na Trhovičnej lúke čakáme, vzdelávame štúdiom informačnej tabule a rozčuľujeme nad indivíduami, ktoré boli schopní zničiť drevený prístrešok.

Za chvíľu sme všetci hore a tak pokračujeme pre zmenu smerom dole. Klesanie je najprv fajn, ale po chvíli sa to pritvrdí a tak ja (ale aj niektorí iní) zosadáme a turistikujeme s bicyklami smerom dole. Nevadí to a po chvíli môžeme opäť nasadnúť a spustiť sa dole, aby sme si za chvíľu mohli užiť krátky stupák ku kostolíku sv. Juraja nad Nitrianskou Blatnicou.

Väčšina to tu pozná, niektorí sú tu prvý raz, ale všetci si vychutnávame pohodu skorého nedeľného popoludnia a krásneho slnečného počasia. Kostolík sa rekonštruuje a tak ho môžeme obdivovať len zvonka.

Čas pri rozhovoroch ubieha a už sa musíme zdvihnúť. Stano a Vlado volia cestu do sedla Marhát vyrážajú na bicykloch, ale vzhľadom na prevýšenie im to určite dlho nevydržalo. My ostatní sa spúšťame dole do Blatnice. kde sa oddelí Juro Poláček smerom na Bojnú. Zmenšená skupinka sa potom krátko zastaví v krčme na križovatke v Radošine, kde štiepenie pokračuje a skupinka okolo Paľa Vrábela sa púšťa smerom na Svrbice a ostatných čaká posledný vrchol dňa sedlo Havran. Z topoľčianskej strany to nie je nič hrozné a tak sa ladne prehupneme na piešťanskú stranu Považského Inovca a posledná päťčlenná skupinka akciu zakončí posedením na terase Kantíny na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Ešte nabrať vajcovku a akcia sa končí všetci naberajú smer domov.

V skratke na záver počasie skvelé, partia tiež vydarený deň s bicyklom.

Dĺžka popísanej trasy 37 km, prevýšenie podľa mapy cca 544m.

Juro Golier