Akcia cyklotúra na Jašter 14.4.

Akcie sa za MKCK zúčastnilo 30 cykloturistov(-tiek): I.Naništa, P.Vrábel, M.Babišík, I.Matkovčík, D.Surovčík, S.Studený, P.Hovorka, J.Poláček, V.Oravec, R.Machová, A.Masaryková, D.Polák, O.Stríž, E.Kraicová, M.Šuga, H.Gurínová, P.Herceg, M.Nižnanský, D.Fáziková, J.Hergottová, A.Nováková, J.Kliha, J.Golier, M.Golier, J.Budoš, K.Lavor, B.Ilavská, T.Ilavská, M.Unger, Ľ.Kraic, a ráno nás prišiel vyprevadiť na štarte J.Michalec.

Ako hostia: M.Valovičová, Matej Babišík, N.Oravcová, P.Áč, D.Vrábel,

Posun akcie o 1 týždeň neskôr bolo dobré rozhodnutie. Počasie sa nám odvďačilo za čakanie krásnym slniečkom a teplota sa vyšplhala na 21 st.C. Skupina Trnavčanov sa stretla už tradične o 10 hod. pred amfiteátrom. Po zvítaní a fotení vyrážame na trasu cez Kopánku na Malženice.

V Trakoviciach sme si urobili krátku zastávku na občerstvenie. Takto posilnení sme už smerovali priamo na Hlohovec. Pred mostom cez Váh sme sa rozdelili na dve skupinky. Jedna šla priamo cez centrum Hlohovca, druhá popri rieke obišla mesto po vedľajších cestičkách. Obe skupinky krátko pred dvanástou hodinou dorazili na Jašter.

Tu sme sa stretli so skupinou z Piešťan a pri dobrom jedle a družnej debate sme posedeli v pekných, rozšírených priestoroch viechy, ktorá je momentálne v prestavbe. B.Ilavská priniesla na ukážku nové tričká, ktoré plánujeme objednať pre našich členov r. 2013. Po občerstvení a tradičnom fotení do kroniky sa lúčime a tešíme sa na ďalšie stretnutie na bicykloch.

Trnavská skupinka smerovala cez Hlohovec, Šulekovo do Zavara, kde sme sa zastavili ešte na „dezert“ s dobrou kávičkou.

V Modranke sa definitívne lúčime aj my a poberáme sa každý k svojmu domovu.

Naništa & Kraic