Akcia M.Karpaty-B.Kríž-P.Baba 22.9.

Akcie sa za MKCK zúčastnili: V. Naď, J. Budoš a M. Šuga.

V nedeľu 22.9.2013 bola plánovaná ďalšia akcia v Malých Karpatoch. Na železničnej stanici sme sa zišli traja členovia klubu MKCK a dúfali, že sa k nám niekto v Rači pridá. Žiaľ sa tak nestalo.

Za krásneho, slnečného počasia sme vyrazili smerom na Biely kríž, kde sa to hemžilo cyklistami z bratislavskej strany. Dali sme si menšie občerstvenie na Bielom kríži v maringotke Včelín. Po dohode sme trasu trochu pozmenili a pokračovali ďalej smerom Salaš-Košariská so zastávkou v hodne navštevovanej trampskej chate Zabudnutý kút s možnosťou sa najesť.

Zelenou značkou sme pokračovali smerom na Kozí chrbát. Tu sme sa napojili na plánovanú trasu na Pezinskú Babu.

Odtiaľ sme asfaltkou došli do Pezinka, kde bolo vinobranie a kopa ľudí, ktorí si pochutnávali na dobrom burčiaku a miestnych špecialitách. Ako to už býva na takýchto slávnostiach, tu sme sa nechceli dlho zdržiavať. Bolo málo času a museli sme ponáhľať na vlak.

Vlado Naď