Akcia Chata Katarínka 16.11. – 17.11.

Akcie sa za MKCK zúčastnili: Naništa, Šuga, Naď, Herceg, Studený, Poláček, Kraic, Budoš, Vrábel, Golier, Babišík, Polák, Masaryková, Michalec.

Ako hostia: M.Valovičová, M.Golier, M.Ďuga, B.Ďugová.

Tohtoročná tradičná rozlúčka s cyklosezónou 2013 sa uskutočnila zhodou okolností na Agnesu a Klaudiu. V známom prostredí lesov nad Dechticiami v blízkosti býv. kláštora a kostola sv.Kataríny, na chate Katarínka. Na „prezenčke“ sa napokon zapísalo 18 účastníkov z radov členov ale aj hostí a sympatizantov klubu. Program stretnutia prebiehal podľa zabehnutého scenára. Prevzatie chaty, príprava paliva do krbu, príprava guľáša a klobásky.

Počasie bolo t.r. priaznivé a tak sa dal guláš variť vonku v „kotline“ pri ohnisku pred chatou. Priebežne až do večera prebiehala prezentácia fotografií z akcií roka 2013 na obrazovke TV, spolu s komentárom ved. akcií. Po večeri prišiel aj Milan Ďuga, Ľubo Kraic a Janko Budoš aby zahrali na gitare a spoločne si zaspievali známe aj menej známe piesne. K narodeninám (31) sme zablahoželali Paľovi Vráblovi, ktorý nám na oplátku krásne zahral na trubke. Nasledovala aj nočná túra ku kostolu sv. Kataríny, ktorá má svoje neopísateľné čaro, keď putujeme lesom za svetla „čeloviek“ alebo lámp z bicyklov. Po tichej modlitbe a hlučnom prípitku na zdravie všetkým ľuďom „dobrej vôle“ si spoločne zaželáme šťastný Nový rok 2014 a vyslovíme prianie stretnúť sa tu znova o rok. Prekvapenie pripravil Paľo Vrábel keď zahral na trubke známu hymnu „bílych andelov“ z Trnavy. Poďakovanie patrí všetkým členom klubu MKCK, ktorí sa aktívne počas celého roka zapájali do činnosti klubu. Tiež všetkým vedúcim akcií za prípravu i realizáciu jednotlivých 1 dňoviek ale aj viacdňoviek.

Akcia bola „vydarená“ aj vďaka: Vladovi, Mirovi, Mirke za prípravu guľáša. Mirovi, Igorovi, Paľovi, Jurovi, Stanovi, za prípravu dreva a založenie do krbu. Jurajovi P., Ľubovi K., Jozefovi M. za prípravu a prezentáciu fotiek z r.2013. Danielovi, Anke, Milanovi B. za poriadok v kuchyni aj všetkým ostatným ktorí „priložili ruku k dielu“ pre zdarný priebeh akcie.

Igor Naništa V Trnave 17.11.2013