Pochod Dubová – Kukla – Dubová 18.12.

Akcie sa za MKCK zúčastnili: Anna Kučerová, Juraj Poláček, Miroslav Šuga, Pavol Herceg, Daniela Fáziková, Ján Budoš a Babišík Milan.

Ako hostia:  Juraj Neupauer, Vladimír Trajlínek, Marianna Farkašovská a Maroš Modrovský

Zviera: pes Sára

V nedeľu 18.12.2016 sme sa stretli pri požiarnej zbrojnici v Dubovej,okr. Pezinok, v dedine, ktorá leží na východnom úpätí Malých Karpát . Po zvítaní a malom občerstvení po modrej zn. postupujeme k rekreačnému stredisku Fúgeľka, ktoré pomaly začína ožívať aj vďaka novej výstavbe rodinných domčekov pod vinohradmi (ale naozaj pomaly). Prechádzame okolo miestneho hospodára, ktorý pod horou na samote chová mladé jalovičky, ošípané, sliepky…

Vrstevnicovo sa dostávame pod Kuklu. Výstup na Kuklu (564m.n.m.) od Fúgelky bol strmší ako zostup na Tri Kopce . Pri rozhľadni sme mali povinnú pitnú a zákuskovú prestávku . Traja odvážlivci vybehli po zmrznutých rebríkoch na vyhliadku. Janči urobil pár záberov z Kukly. Po zostupe sme prešli okolo Troch kopcov, rázc. M, Z, Ž. značky cez Modranský banský chodník (otvorený r. 2013) k hornej Medvedej skale, pri ktorej boli znovuobjavená jedna šachta a dve štôlne (r.2010-2011). V minulosti   (r.1811 až 1822) tu v kremencovom podklade bola snaha o ťažbu  olova a zlata. Niečo podobné ako zlatá horúčka na Aljaške, ale v menšom… Len sa zistilo, že náklady na ťažbu zlata presahujú zisky, tak podpovrchové bane zavalili.

Prechádzame okolo dolnej Medvedej skaly, zostupujeme dole pod skalu. Obe tieto skaly sú cvičné, lezecké. Stúpame dolinou, okolo potôčika dostávame sa na rázcestie, z ktorého zbiehame k Papierničke (objekt na ploche 6,4ha, účelové zariadenie NR SR). Pokračujeme cez  Pílu, ktorou vedie náučný chodník, cca 3km, začína od Hornej Píly až po Spodnú Pílu, 14zástavok. Obidve píly sú zaniknuté.

V obci Píla sú dve miesta, kde sa dá doplniť pitný režim, jeden je Žlábek, prameň vytekajúci zo skaly pri zást. Stará škola a druhý  zdroj  je Krčma  pod hradom. My sme si zvolili  ten druhý zdroj.

Po osviežení a krátkom odpočinku pokračujeme okolo kostola miernym stúpaním na rázc. M,Ž. značky a vychádzame lesnou cestou  na lúky nad Dubovou cez vinohrady ku kostolu. Pri požiarnej  zbrojnici robíme spoločné foto (Maroš M., Juraj P.) a vinšujeme si príjemné prežitie vianočných sviatkov a s pocitom, že máme 17,5km v nohách, ktoré nám (tie kilometre) už nikto nezoberie.

Milan