Povianočná turistika M. Karpaty 27.12.2017

Akcie sa za MKCK zúčastnili: J. Golier, P. Vrábel, M. Valovičová, V. Gubiová, M. Šuga, J. Michalcová, V. Trajlínek, J. Poláček, A. Kučerová, J. Budoš, Ľ. Kraic, M. Babišík, I. Naništa, V. Putera a J. Benedikovič

Ako hostia: M. Modrovský, Tónko, Anka zo Serede, M+V. Miklošovičoví, P. Rapant, Jozef s manž., I. Málik, P. Trebichalský, J. Bielko a M. Naništa

Trasa: Majdán, nám.- trafo- pod Starý plášť- Nové domy- Bohatá- Rybáreň, náučný chodník- Olšovský mlyn – Majdán, nám.

Okolo 9:30hod. po povinnom zvítaní a spoločnej fotke vyrážame na trasu.

Prechádzame okolo domčeka Horváthových, kde minulý rok vypilovali 14.11.2016  vianočnú jedľu, 22m vysokú , ktorá zdobila bruselské námestie. Pri odbočke na Lošonec, obchádzame rodinný dom, ktorý postavili cez pôvodnú cestu na Majdánske lúky. Cez potok a lúky prichádzame  na lesnú, asfaltovú cestu, ktorou sa napájame  na smer  pod Starý plášť.

Prechádzame popri dvoch  prístreškoch, kde máme jednu z viacerých pitno-koláčikových zastávok.

Odbočujeme  doľava, začína mierne stúpanie a vrstevnicovo sa dostávame pod Starý plášť. Zastavujeme sa pri kríži s menom Feriba s výstižným mottom:

„Neponáhľaj sa, netráp sa, si tu len na krátku chvíľu, zastav sa a privoňaj k lesu“.

Po krátkej prestávke pokračujeme smerom pod Klokoč. Viditeľnosť sa zlepšuje, slniečko nám vyšlo na chvíľu. Po pravej strane máme Klokoč a po ľavej strane vidíme pozostatky násypu po úzkorozchodnej železnici, ktorou spod Klokoča, kde prebiehala ťažba dreva, sa zvážalo samospádom drevo do starej chemičky na Majdáne. Vozíky pod Klokoč  hore ťahali ťažné kone, ktoré tu mali svoje stajne. Okolo nich sme aj prechádzali. Od r. 1900-1960 bol rozmach úzkorozchodiek v okolí Majdánu. Prsty v tom mali Pálfyovci. Po r. 1960, čo malo ruky a nohy,  rozoberalo koľajnice a drevené podvaly okolo Solírova, Jágerky, Sklenej huty, Dobrej Vody, Dechtíc a Smolenickej stanice. Len okolo Majdánu bolo cca 11km  úzkorozchodiek .

Napájame sa na lesnú cestu na Nové domy, Bohatú (ruiny kaštieľa) a pri senníku odbočujeme doprava lesnou cestičkou na Parinu (vodná nádrž),ktorá zásobuje vodou 18 chovných nádrží (pstruh potočný, dúhový). Na info tabuli je napísaných 15 sádiek + 1 retenčná  nádrž. Je tu vlastne aj cyklo, turistický a lesný náučný chodník cca 5,5km, vybudovaný v r.2002 (5 zástavok) a dobudovaný v r. 2011 (ďalších 5 zastávok, tabúľ).

V blízkosti strediska sa nachádzali dva solitéry smreka obyčajného, ktoré boli vysadené v roku 1848 na počesť korunovácie cisára Františka Jozefa I. (pri ceste za plotom smer Parina). Dosahovali výšku 32 a 35 m. Už dlhšiu dobu tam stojí len jeden. Druhý padol za obeť blesku.

Nasleduje ďalšia povinná pitná prestávka, po ktorej sa otáčame o 180 stupňov, niektorí aj viac. Pokračujeme smer Priehyba (v lese skalný závrt), Husí stok (vyvieračka s jaskyňou), Olšovský mlyn (momentálne v ňom nemelú).

Okolo riečky Parná sa dostávame do cieľa nášho putovania – Majdánske. Tu sa lúčime s tými, čo prišli na autách a my ideme do miestnej krčmy na jedno orosené.

Stretneme sa  na Silvestra v Doľanoch, kde posledný deň v roku 2017, budeme chcieť dosiahnuť vrchol, niektorí aj dva.

Ďakujem za účasť.

Milan