Akcia Čutorov pochod

Akcie sa zúčastnili naši z MKCK a priaznivci: B.Ilavská, M. Babišík, J. Čavojová , D. Fáziková, M. Farkašovská, J. Lukačovičová, J.Poláček,  M.Šuga, A. Kučerová, Ľ. a E. Kraicoví, I. Naništa, N. a J. Budošoví, B. a J. Golieroví, M. Modrovský( ruka v sádre), M. Líška (Trnavskí sršni), turistky zo Serede , Anka, Mirka a spol. , .J a E. Morvayoví,  I. Málik s kamarátom, P. Rapant (video produkcia), M. Kolonová a spol.

Tradične poslednú marcovú sobotu – 24.3. – pozýva trampská osada Stratená stopa hľadať stopu svojho kamaráta Čutoru a popri tom hľadáme  stopy aj iných našich spoločných kamarátov.

Sobotné slnečné ráno, sme sa stretli na Jahodníku, pri reštaurácii u Slona. Po zvítaní, malom občerstvení, spoločnej fotke vyrážame na prvú trasu. Píšem o prvej, pretože druhá trasa išla okolo jaskyne Driny, cez náučný chodník, rúbanisko Vlčiareň, Čertov žlab a späť na Jahodník.

Okolo  cca 10-tej hodiny od reštaurácie  prechádzame okolo plota outdorového centra , smerom na Polámané. Pred Polámaným odbočujeme  popri potoku a popadaných stromoch, stúpame  až k veľkému senníku, ktorý sa nachádza na  prvej zvážnici. Od senníka prechádzame „traverzom cez kopec na bývalé parkovisko „Tatranskej strely“, po ktorom  zostalo iba pár rozbitých   tabličiek  skla a obkladu. Vagón slúžil lesným robotníkom ako útočisko pred nepriazňou počasia.

Klesaním sa dostávame na druhú zvážnicu pod Veterlínom, z ktorej sú pekné výhľady na Jahodník, Lošonec, Orešanskú priehradu… Križujeme rázcestie Vlčiareň a po zelenej zn. prichádzame do Čertovho žľabu.

Po krátkom zvítaní nasleduje chvíľka pre oddych, opekačku, cibuľový chlieb. Zapálením kahancov a minútou ticha spomíname na  Čutoru a iných kamarátov, ktorí nie sú už medzi nami a ktorí sa prechádzali po týchto miestach. Pri symbolickom ohníku sa rozozvučali gitary s trampskými pesničkami.

Postupne odchádzame z Čertovho žľabu, smer Škarbák, pod jaskyňou trháme  prvý jarný medvedí cesnak.

Tu vice-kuchár Pitkin pre nás pripravil kotlíkový guláš a šéfka  Anka od Slona zabezpečila pitný režim.  Hudobnú  produkciu zabezpečil Píťoband, pri ktorej si aj naši cyklisti zatancovali.

Všetkému je raz koniec a aj nášmu 9. ročníku  Čutorovho pochodu. Ak vyššie sily dovolia, tak zorganizujeme na budúci rok aj X. ročník.

Trasa bola dlhá 10 km. Všetkým ďakujem za účasť.

Milan (Babulo)