Akcia Katarínka

10.11. – 11.11. 2018

Akcie sa za MKCK zúčastnili: M.Babišík, J.Budoš, I.Naništa, L.Kraic, E.Kraicová, J.Lukačovičová, J.Poláček, A.Kučerová, J.Golier, P.Vrábel, M.Valovičová, M.Šuga, Ľ.Rosa, H.Molnár, J. a E. Antaloví.

Ako hostia: J.Ščibravý, M.Budošová, H.Rosová, B.Golierová, M.Modrovský, D.Janus a M.Liška.

Skoro už tradične na jeseň sa stretávame pred koncom roka na chate a hodnotíme činnosť klubu. Tohtoročná cyklosezóna 2018 bola pre MKCK pestrá a činorodá. Okrem tradičných „povinných“ jázd ako je Jašter, Dobrá Voda, Okolo Tatier, Karpaty Tour, sa v pláne objavili aj výnimočné destinácie napr.: cyklozájazd Mallorca a Toskánsko, Od Tatier k Dunaju, Rajec – Rajecká Lesná, Mošonské ramená Dunaja, zájazd do CZ cyklo- Broumovsko, NZC SCK Hronec, pomoc pri zabezpečení Detskej tour P. Sagana v Trnave, turistika Nízke Tatry…

Cieľom stretnutia na chate je v priateľskej atmosfére a pri dobrom guláši si pripomenúť akcie, ktoré sme absolvovali počas roka a prípadne začali plánovať tie budúcoročné. Program akcie začal už okolo 11:30 h prevzatím chaty, prípravou dreva do krbu a prípravou gulášu. Do týchto činností sa aktívne zapojili: M. Budošová, J. Budoš, M. Šuga, J. Ščibravý, I. Naništa, E. Kraicová, J. Lukačovičová, A. Kučerová, J. Poláček, H. Rosová, Ľ. Rosa, za čo im patrí veľká vďaka. Nemenej dôležitou súčasťou programu boli pripravené prezentácie z akcií v podaní: J. Poláčka, Ľ. Kraica, J. Budoša, za čo im tiež patrí vďaka. Medzi premietaním sme stihli „koštovať“ vínko, koláče ako i domáce klobásky, či pagáčiky. Po premietaní nasledovala večera s chutným gulášom z „tvorby“ od M. Budošovej,  (neskôr pomohli A. Kučerová, H. Rosová, J. Lukačovičová ) – ktorý dúfam všetkým chutil – tiež ďakujeme. Po večeri nasledovala hudobná produkcia v podaní 2 gitár  (Ľ. Kraic, M. Liška) a tiež spev a „tanečky“ účastníkov akcie. Tiež to nemalo chybu – tlieskame Vám za nevšedný umelecký zážitok. Priebežne prikladáme drevo do krbu a nálada graduje.

Počasie bolo tohto roku pekné jesenné. Ráno nepršalo iba trocha zamračené občas slnečno a teplota  8 až 15 st. C. V programe nemohla chýbať už tradičná večerná túra k zrúcanine kláštora na Katarínke. Za svetla čeloviek a lámp sme vyrazili v početnej skupine na toto tajomné a charizmatické miesto v lesoch nad Dechticami. Pod nočnou oblohou sme si zaspomínali na všetkých, čo tu nie sú s nami a zapálili sviečku za nášho kamaráta Ondreja Stríža, bývalého člena klubu. Ondrej, nezabúdame na teba i tvoj láskavý humor.

Po návrate na chatu ešte spievame a zabávame sa cca do 3 hodiny. Skvelí gitaristi Milan L., Ľuboš K.  neskôr odišli domov. Zostalo iba zopár  vytrvalcov a debatujeme do neskorej noci (či rána). Niektorí sa musia pre povinnosti rozlúčiť a odchádzajú domov. Pár vytrvalcov ešte debatuje a zvyšok zalieza do postelí aspoň na chvíľu si pospať do rána. Drevo v krbe dohorieva a začína sa nový deň. Po raňajkách ešte rozprávame a okolo 10.45 h začíname s upratovaním chaty. Za výdatnej pomoci M. Babišíka, J. Budoša, M. Budošovej, H. Molnára, M. Valovičovej, P. Vrábla, dávame priestory do poriadku aby sme po 12 h mali hotovo. Ďakujem ešte raz všetkým menovaným aj nemenovaným účastníkom  za vytvorenie dobrej nálady a pomoc pri príprave a realizácii zdarného priebehu stretnutia.

Lúčime sa. Spoločne si zaželáme šťastný Nový rok 2019 a vyslovíme prianie stretnúť sa tu znova o rok.

Zapísal: Igor Naništa