Akcia Trenčín a okolie

Akcie sa za MKCK zúčastnili: Juraj Poláček, Anna Kučerová, Ľubomír Rosa, Jozef Baránek, Igor Buc, Roman Miklošík a Ján Ščibravý

Ako hosť: Helena Rosová

Odložená akcia z kalendára MKCK s názvom Trenčín a okolie sa uskutočnila v náhradnom termíne v nedeľu 15.8.2021 s trasou Kemping Opatovce – Trenčín (Centrum, Kozí Vrch, Kočkovský kanál, Ostrov) – Skalka – Ľuborča – Poľovnícky kaštieľ Antonstál – Mikušovci – Barincovci – Horná Súča – Dúbrava – Drietoma – Kostolná-Záriečie – Kemping Opatovce.

Za vcelku cyklisticky priaznivého slnečného a bezveterného počasia sa na parkovisku pred Kempingom Opatovce zišlo celkom 8 cyklistov a cyklistiek, pripravených vyskúšať cesty a cyklochodníky Trenčína a jeho blízkeho okolia. Po úvodnej reči našej kultúrnej referentky Anky ohľadom pamätihodností navštíveného kraja a tradičnej štartovnej fotografii sme sa cyklochodníkom povedľa Biskupického kanála vydali smerom na Trenčín. Pri hati Trenčín sme novým cestným mostom prešli na ľavobrežnú hrádzu Váhu, ktorá nás doviedla do centra mesta. Centrum sme prešli bez väčšieho zdržovania a po krátkej zástavke na Štúrovom námestí s fontánou vodníka Valentína sme pokračovali na Kozí Vrch. Tu sa nám naskytol vcelku netypický pohľad na Trenčiansky hrad a jeho pevnostný systém, ktorý sa nedalo neodfotiť. Kozí Vrch je rekreačnou zónou mesta Trenčín s množstvom upravených lesných chodníkov, atrakcií pre deti a reštauráciou, takže bolo čo obdivovať.

Naša trasa pokračovala pekným zjazdom za odmenu späť do mesta, kde sme sa vedľajšími cestami preštrikovali ku Kočkovskému kanálu s hausbotmi a následne na Ostrov, ktorý je ďalšou rekreačnou zónou mesta s mestským kúpaliskom, športovými zariadeniami a reštauráciami, a tak sme návštevu tohto miesta spojili s obednou prestávkou.

Po obede sme bývalým železničným mostom s cyklochodníkom prešli na druhú stranu Váhu, kde začína nedávno otvorená časť cyklotrasy do Nemšovej popod Skalku. Tá je napojená na ďalšie už skôr otvorené úseky, takže dnes sa dá prejsť súvislou cyklotrasou z Hornej Stredy až do Vlárskeho priesmyku a odtiaľ ďalej do Česka, čo je už celkom slušná dĺžka. Naša cesta však tentokrát nesmerovala až tak ďaleko a pred Nemšovou sme odbočili do Ľuborče, kde sme s ohľadom na stúpajúcu teplotu a nasledovný dlhý úsek so stúpaním bez možnosti občerstvenia doplnili tekutiny.

Nasledovné stúpanie dolinou bolo vcelku nenáročné, čo sa však nedá povedať o krátkej odbočke na poľovnícky kaštieľ Antonstál, ktorá celkom dobre preverila našu kondíciu. V kaštieli je možnosť ubytovania na objednávku vopred, reštauráciu však žiaľ kaštieľ nemá.

Na konci doliny bolo stúpanie o niečo väčšie, nebolo to však dlhé, takže sme sa bez problémov prehupli do susednej doliny a po peknom zjazde dorazili do Hornej Súče. Tu už bola konečne krčma, takže od smädu sme nezahynuli. Prijaté tekutiny prišli celkom vhod, pretože nasledovný úsek trasy cez Dúbravu mal celkom náročné a dlhé stúpanie, ktoré ešte umocnila pomerne vysoká teplota.

Zvyšná časť trasy cez Drietomu a Kostolnú-Záriečie späť do Kempingu Opatovce už bola pohodovka dole kopcom, takže koniec dobrý, všetko dobré.

Ako garant ďakujem všetkým za účasť a teším sa na ďalšiu akciu.

Záverom ešte štatistické údaje:

– dĺžka trasy:                              75 km

– celkové prevýšenie:                836 m

Juraj Poláček