Akcia Malý Dunaj

Akcie sa za MKCK zúčastnili: Juraj Poláček, Anna Kučerová, Ľuboš Kraic, Emília Kraicová, Juraj Golier, Igor Buc, Jana Lukačovičová, Ján Ščibravý, Jozef Nádaský a Viera Gubiová

Ako hostia: Stanislav Macejka, Marián Kupčík, Samuel Gubi, Peter Chnapko, Marián Modrovský, František Martinus, Štefan Krištof, Iveta Salová a Jozef Sala

V nedeľu 22.5.2022 sa uskutočnila ďalšia cykloakcia z kalendára MKCK pre tento rok, ktorou bola tentokrát trasa v oblasti  Čiernej vody, Malého Dunaja a Klátovského ramena:

Mostová – Čierna Voda – Starý Háj – Veľké Blahovo – Vermešov majer – osada Čótfa – osada Bifár – Jahodná – vodný mlyn Jahodná – reštaurácia Alba Régia – Renczésov majer – Dunajský Klátov – vodný mlyn Dunajský Klátov – Trhová Hradská – Čanádsky močiar – Topoľníky – Trstice – reštaurácia Malý Dunaj – Nový Majer – Jahodná – Tomášikovo – Esterházyho kaštieľ a park v Tomášikove – Vozokany – Mostová

Za vcelku cyklisticky priaznivého slnečného počasia s miernym vetrom sa v obci Mostová na parkovisku pred miestnym obchodom s ovocím a zeleninou zišlo celkom 19 cyklistov a cyklistiek pripravených vyskúšať cesty a cyklochodníky tohto rovinatého kúta Slovenska. Po tradičnej štartovnej fotografii sme vyrazili po štátnej ceste smerom na obec Čierna Voda, pred ktorou sme odbočili na cyklochodník povedľa rovnomenného vodného toku. Ten nás priviedol k sútoku Čiernej Vody a Malého Dunaja, k osade Starý Háj a malej vodnej elektrárni Veľké Blahovo na Malom  Dunaji, kde sme mali krátke zastávky na fotografovanie.

Za Veľkým Blahovom skončil asfalt a trasa ďalej pokračovala povedľa Malého Dunaja po lesných a poľných cestách. Žiaľ, pred časom pršalo, a tak sa blatu nedalo celkom vyhnúť. Úsek však nebol dlhý, v osade Vermešov majer sme sa dostali opäť na asfalt a podľa stupňa zablatenia zhodnotili kto lepšie a kto horšie zvládol terénnu vložku.

Trasa ďalej pokračovala cez osady Čófta a Bifár do Jahodnej, kde sa plánovali pozrieť miestny vodný mlyn, ukázalo sa však, že je v súkromnom vlastníctve a verejnosti neprístupný, a tak sa dal len odfotiť z diaľky z mostíka cez Malý Dunaj pre peších a cyklistov. Aspoň že tak. Bolestným bola návšteva v štýlovej reštaurácii Alba Régia, kde sme sa občerstvili a kde sme Vierke zablahoželali k 50-tke.

Ďalší úsek trasy viedol smerom na Renczésov majer povedľa poľa posiateho červenými makmi, medzi ktorými sa naše dievčatá nemohli neodfotiť. Nasledoval Dunajský Klátov, v ktorom sme sa dostali ku Klátovskému Ramenu a vodnému mlynu Dunajský Klátov. Tento bol už verejne prístupný, a tak do albumu pribudlo ďalších pár fotiek. Nasledovala ďalšia terénna vložka povedľa Klátovského Ramena, blato sa však tentokrát nekonalo a ani to nebolo dlhé, takže pohoda. Nespevnenú cestu vystriedala asfaltová, ktorá nás cez Trhovú Hradskú priviedla k úplne novému cyklochodníku okolo Čanádskeho močiara. Ten však žiaľ nešiel celkom našim smerom, a tak sme z neho mohli využiť len krátky úsek. Cez krátky spojovací chodník a panelovú cestu sme prešli na cestu hlavnú, ktorou sme pokračovali cez Topoľníky do Trstíc.

Tu bola naplánovaná obedná prestávka v reštaurácii Malý Dunaj, jedinej široko ďaleko. Po príchode to pre nejakú rodinnú oslavu chvíľu vyzeralo, že z obeda nič nebude, po krátkej porade s kuchárom sa však personál rozhodol, že hladných nás odísť nenechajú. Dokonca sa našlo aj miesto na vonkajšej terase v tieni, kde sme sa akurát pomestili, takže to nakoniec dopadlo na jednotku.

Nasledovný úsek trasy cez Nový Majer po Jahodnú bol opäť nespevnený, tentokrát to bola jemná šotolina, teda nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Za Jahodnou šotolinu vystriedala asfaltová cesta, ktorá nás doviedla do Tomášikova. Tu sa nachádza Esterházyho kaštieľ s priľahlým parkom, ktorý má už svoje lepšie časy za sebou. Do átria sme sa nedostali, podľa cedule tam prebieha archeologický výskum, a tak sme si mohli spravili pár fotiek na pamiatku len v zámockom parku.

Keďže do cieľa nám už zostávalo len pár km, padlo hromadné rozhodnutie, že si zaslúžime odmenu, ktorú sme si vybrali vo forme zmrzliny, ktorú si poniektorí obohatili aj o kávičku – podľa Ferka je vraj najlepšia kombinácia káva s čokoládovou. Evidentne je fajnšmeker.

V tomto bode sa zdalo, že už máme všetky atrakcie za sebou, opak bol však pravdou. Nenápadná odbočka z hlavnej cesty za Tomášikovom nás priviedla na asfaltový cyklochodník povedľa Starej Čiernej Vody. Ten viedol tesne nad vodou z časti lesíkom, opačný breh bol lemovaný viacerými oddychovými zónami, čo vytváralo jedinečnú a neočakávanú atmosféru, pričom viacerí účastníci vyhodnotili tento úsek ako vôbec najkrajší z tejto trasy. Cyklochodník končí vo Vozokanoch, kde sme sa vrátili na hlavnú cestu, po ktorej to boli do cieľa v Mostovej už len posledné 3 km.

Viem, vrchári si dnes neprišli na svoje, každopádne aj pohodové tempo po rovine má niečo do seba. S potešením konštatujem, že cyklochodníky nám utešene pribúdajú aj na juhu Slovenska, čo je len a len dobre.

Ako garant ďakujem všetkým za účasť a teším sa na ďalšiu akciu.

Záverom ešte štatistické údaje:

– dĺžka trasy:                            67 km

– celkové prevýšenie:                82 m

Juraj Poláček