Akcia Splav Malého Dunaja

20.5.2023

Na akcii sa zúčastnili posádky 5 člnov: P. Rapant s M. Modrovským, Ľ.  a E. Kraicoví, J. Baránek s dcérou a vnučkou, F. Martinus s vnukom a I. Buc  s R. Miklošíkom.

Tento rok pokračujeme v splave Malého Dunaja. Začíname pri Tomášikovskom vodnom mlyne a končíme pred mostom pri Trsticiach.

Tesne pred nalodením sa pripijeme si na Romanovo zdravie, vedúci garant Igor prednesie úvodné slovo a potom už pomaly veslujeme po pokojných vodách Malého Dunaja. Počasie je ukážkové, príliš nefúka, slniečko svieti a samotný Malý Dunaj je v plnom, romantickom, jarnom šate.

Užívame si plnými dúškami túto pohodu. Sledujeme nedotknutú prírodu týchto riečnych brehov, pokojne sediacich rybárov, malé kačičky, volavky… Čas sa tu na chvíľu zastavil a my sa snažíme splynúť s harmóniou tohto regiónu.

Onedlho sa zastavujeme pri vodnom mlyne pri Jahodnej. Svojho času to bol chýrny objekt, ale teraz zreteľne chátra a potreboval by neodkladnú rekonštrukciu. Dúfame, že sa jej čoskoro dočká.

My už o chvíľu pristávame pri rezidencii Alba Regia. Je práve čas obeda, tak radi využijeme ponuku miestnej reštaurácie na občerstvenie. V ponuke je všetko možné: od rýb až po palacinky.

Je to tu veľmi pekné. Aj pohodička pri káve má svojské čaro. No ale treba ísť ďalej. Nasadáme do člnov a pokračujeme za našim cieľom pri Trsticiach. Malý Dunaj je opäť čarovný. Ani sa nenazdáme a sme pri cieli.

Vyťahujeme člny na breh. „Naveslované“ máme 25 km. Sme spokojní, opäť sme sa presvedčili, že aj tento druh aktivity vie poskytnúť nezabudnuteľný zážitok.

Tešíme sa na budúcu etapu po Malom Dunaji.

V zastúpení garanta Ľuboš Kraic