Akcia Skýcov – Topoľčianky

Zúčastnený: J. Poláček

V sobotu dňa 24.7.2010 sa uskutočnila plánovaná cykloakcia po trase:
Topoľčany – Prázdnovce – Bošany – Klátova Nová Ves – Skýcov (vápenice) – rozhľadňa Skýcov – žrebčín Rybník – Backová – Babylon – Topoľčianky (zámok, park, národný žrebčín) – Hostie – Skýcovský mlyn – Koborno – Drahožická huta – Veľké Uherce (kaštieľ) – Partizánske – Brodzany (kaštieľ a park) – Nedanovce – Chynorany – Krušovce – Topoľčany

Žiaľ, vzhľadom na takmer katastrofickú predpoveď počasia jediným odvážlivcom, ktorý si trúfol odolávať nepriaznivým poveternostným vplyvom, bol jej garant. Priznám dobrovoľne, že ani mne sa teda moc nechcelo, ale čo už, keď som bol ten garant. Nakoniec sa však všetky obavy ukázali byť neopodstatnené a trasu som absolvoval v takmer ideálnom cyklistickom počasí. Celý deň bolo pod mrakom (nehrozil úpal, dehydratácia a vysoká spotreba krému s ochranným faktorom), nespadla ani kvapka (jemne začalo mrholiť až po návrate domov presne v okamihu keď som za sebou zavieral dvere od garáže), po všetkých tých trópoch bolo osviežujúcich 18 až 21°C a vietor okrem posledného úseku Partizánske – Topoľčany takmer žiadny. Jediným mínusom bol nie práve najlepší stav niektorých úsekov trasy po nočnej výdatnej búrke, hlavne tých lesných a poľných, pre crossový bicykel to však nebolo nič neprekonateľné (cestári by asi nadávali).

K trase samotnej, uskutočnila sa podľa pôvodného plánu s jednou zmenou, a to, že s ohľadom na stav lesných ciest som vynechal zrúcaninu Hrušov a namiesto nej vyšlapal na rozhladňu Skýcov. Trasa je to hodnotná, jej zhruba polovica vedie po cestách so zákazom vjazdu motorových vozidiel a s výnimkou nejakých cca 5 km má asfaltový povrch. Ten je s výnimkou stúpania v úseku Klátová Nová Ves – Skýcov a klesania v úseku Drahožická huta – Veľké Uherce aj veľmi slušnej kvality. Pre cestárov sú problémové úseky Skýcov – zrúcanina Hrušov – žrebčín Rybník a spomínané klesanie Drahožická huta – Veľké Uherce, pričom obidva je možné obísť po štátnej ceste 511.

Ešte parametre trasy:
– dĺžka: 104,7 km (sú v tom aj nejaké km navyše štýlom „a ešte toto si chcem pozrieť“)

– celkové prevýšenie: 940 m

– priemerné stúpanie: 4%

– max. stúpanie: 11% (na rozhladňu Skýcov je to na krátkom úseku strmšie – cca 20%, pre zlú štrkovú cestu je to ale aj tak na pešo)

– max. výška: 560 m

Juraj Poláček