Akcia Branč – Sobotište 5.10. (preložená zo 14.9.)

Akcie sa za MKCK zúčastnili: Juraj Poláček, Igor Matkovčík, Pavol Vrábel, Ľuboš Kraic, Emília Kraicová, Helena Gurínová a Jozef Michalec

Ako hostia: Henryk Molnár a Mirka Valovičová

Napriek tomu, že sa podľa kalendára cykloakcií MKCK posledná akcia mala konať už minulý týždeň, nepriaznivé počasie zapríčinilo, že skutočne posledná cykloakcia, preložená spred troch týždňov, sa uskutočnila až túto nedeľu. Na železničnej stanici v Piešťanoch zišlo 8 cyklistov odhodlaných zdolať nástrahy náročnej kopcovitej trasy:
Piešťany Veľké Orvište Ostrov Krakovany Vrbové Prašník Košariská Brezová pod Bradlom Žriedlová dolina Belanskovci Bašnárovci Branč Podbranč Sobotište Vodná nádrž Kunov Kunov Brestové Prietrž Dolný Deberník Bukovec Brezová pod Bradlom Košariská Prašník Vrbové Krakovany Ostrov Veľké Orvište Piešťany

Preloženie akcie bol aj tentokrát dobrý nápad, nakoľko v nedeľu sa konečne dostavilo túžobne očakávané babie leto s príjemnou teplotou a takmer bezvetrím.

Po ľahkom úvode po rovine do Vrbového sme mali krátku foto prestávku pri vodnej nádrži Čerenec. Ďalej nasledovalo pomerne nenáročné ale o to dlhšie stúpanie z Prašníka do Košarísk, kde sme využili ponuku miestnej reštaurácia a doplnili tekutiny. Tu nás zastihol aj telefonát Jožka Michalca, že nás čaká v Brezovej pod Bradlom a tak sme dohodli miesto stretnutia a nasadli na „kone“.

Z Brezovej pod Bradlom, kde počet členov nášho peletónu dosiahol konečné číslo 9, sme vyrazili mimoriadne pohodovou Žriedlovou dolinou a ďalej cez osady Belanskovci a Bašnárovci na kultúrno-historický cieľ tejto akcie, zrúcaninu hradu Branč. Ten sa posledné roky intenzívne konzervuje tak, aby sa zachoval aj pre ďalšie generácie. Ako príspevok na túto rekonštrukciu sa platí veľmi symbolické vstupné a v pokladni je možné vyfasovať letáčik s históriou hradu a obrázkom ako kedysi vyzeral.

Po krátkej prehliadke hradu, z ktorého je mimochodom nádherný výhľad na všetky strany, sme cez Podbranč pokračovali do druhého hlavného cieľa, ktorým bolo Sobotište. To bolo jednak bodom obratu ale čo je ešte významnejšie miestom obednej prestávky (na lačno sa šlape len veľmi ťažko). Reštaurácia Matulúv dvúr sa ukázala byť celkom solídnou oázou pre hladných pútnikov a miestnu špecialitu Matulák môžem osobne vrelo doporučiť.

Po „veľkej prestávke“ sme sa vydali na spiatočnú cestu okolo vodnej nádrže Kunov a ďalej cez Kunov, Brestové a Prietrž. Tu sa od nás odpojil Jožko Michalec a ženská časť peletónu, ktorí si vybrali síce o niečo dlhšiu ale menej náročné trasu po rovine cez Osuské a Hradište pod Vrátnom do Brezovej pod Bradlom. My ostatní sme sa vydali do Brezovej pod Bradlom podľa plánu po najnáročnejšej časti trasy cez Dolný Deberník a Bukovec s celkom slušným stúpaním a prevýšením.

Z Brezovej pod Bradlom sme pokračovali už zase spoločne cez Košariská, Prašník, Vrbové, Krakovany, Ostrov a Veľké Orvište do Piešťan, kam sme dorazili už za tmy, takže bolo potrebné nasadiť aj osvetľovaciu techniku.

Záverom sa chcem poďakovať všetkým za účasť a dúfam, že sa na budúci rok znova stretneme na ďalších pekných akciách. Tento rok nás dosť potrápilo počasie, ktoré často cyklistike moc neprialo, a tak treba veriť, že budúci rok bude lepší.

Nakoniec ešte parametre:
dĺžka trasy: 112 km

celkové prevýšenie: 1 162 m

Juraj Poláček