Akcia Katarínka 29. – 30.11.

Akcie sa za MKCK zúčastnili: V.Naď, Ľ.Kraic, E.Kraicová, J.Poláček, H.Gurínová, J.Budoš, M.Babišík, P.Herceg, D.Polák, I.Naništa, L.Slaný, J. a M.Golier, J.Nádaský, P.Vrábel, J.Benedikovič, A.Nováková, M.Nižnanský a M.Šuga.

Ako hostia: M.a R. Ďuga, A.Kučerová, H.Molnár, J.Hronský, M.Valovičová a E.Nižnanská.

Skoro už tradične sa v novembri stretávame na záver roka na chate a hodnotíme činnosť klubu. Tohtoročná cyklosezóna 2014 bola pre MKCK pestrá a činorodá. Okrem tradičných „povinných“ jázd ako je Jašter, Dobrá Voda, Okolo Tatier, Karpaty Tour, sa v pláne objavili aj výnimočné destinácie napr: cyklozájazd Port Grimaud, vodné mlyny M.Dunaja, rokliny Sl. Raja, Kráľova hoľa, Haná, Visegrád, púť do Santiago de Compostella, Oskoruše pri Skalici, Hodonín…,

Cieľom stretnutia na chate je v priateľskej atmosfére a pri dobrom guláši si pripomenúť akcie, ktoré sme absolvovali počas roka a prípadne začali plánovať tie budúcoročné. Program akcie začal už okolo 12 h prevzatím chaty, prípravou dreva do krbu a prípravou gulášu. Do týchto činností sa aktívne zapojili: M.Šuga, J.Budoš, I.Naništa, P.Herceg, V.Naď, A.Kučerová za čo im patrí veľká vďaka. Nemenej dôležitou súčasťou programu boli pripravené prezentácie z akcií v podaní: J.Poláčka, M.Nižnanského, P.Hercega, Ľ.Kraica, A.Novákovej, za čo im tiež patrí vďaka. Medzi premietaním sme stihli „koštovať“ fajne vínka ako i domáce klobásky, či pagáčiky. Po premietaní nasledovala večera s výborným gulášom z „varešky“ od V.Naďa a A.Kučerovej – ktorý všetkým chutil tiež ďakujeme. Po večeri nasledovala hudobná produkcia v podaní 4 gitár ( M.Ďuga, Ľ.Kraic, J.Budoš, V.Naď) a spevu prítomných. Tiež to nemalo chybu – tlieskame Vám za nevšedný umelecký zážitok.

Aj keď počasie nebolo vonku veľmi prívetivé (drobné mrholenie a zamračené) nemohla v programe chýbať už tradičná nočná túra k zrúcanine kláštora na Katarínke. Za svetla čeloviek a lámp sme vyrazili v početnej skupine na toto tajomné a charizmatické miesto v lesoch nad Dechticami. Tu sme si pospomínali a zapálili sviečku za nášho kamaráta O.Stríža, nedávno zosnulého člena klubu. Česť jeho pamiatke.

Po návrate na chatu ešte zaspievame zopár piesní a debatujeme do neskorej noci (či rána). Niektorí sa musia pre povinnosti rozlúčiť a odchádzajú domov skôr. Pár vytrvalcov ešte trénuje biliard a zvyšok zalieza do postelí aspoň na chvíľu si pospať do rána. Drevo v krbe dohorieva a začína sa nový deň. Po raňajkách ešte debatujeme a okolo 10 h začíname s upratovaním chaty. Za výdatnej pomoci M.Babišíka, D.Poláka, H.Molnára, J.Poláčka, H.Gurínovej dávame priestory do poriadku aby sme pred 12 h mali hotovo.

Lúčime sa. Spoločne si zaželáme šťastný Nový rok 2015 a vyslovíme prianie stretnúť sa tu znova o rok.

Dovidenia.

I.Naništa.