Ondrova túra 24.1.

Ondrova túra 24.1.2015

Akcie sa za MKCK zúčastnili: M.Babišík, J.Budoš, I.Naništa, V.Naď, P.Herceg, Juraj a Martin Golier, B.Ilavská, H.Gurínová, J.Michalec, J.Poláček, V.Oravec, S.Studený, Jozef a Editka Antalovci.

Ako hostia: R.Stachovičová, A.Čičmanová, M.Časná, Peter Štibrány, Peter Chnapko, (ráno prišiel pozdraviť na štart na D.Vode M.Šuga).

Krátky popis trasy: Trasa bola navrhnutá v spolupráci s Jankom Budošom, leví podiel na návrhu má Juraj Golier, ja som bol len sprievodca. Ondrova túra sa uskutočnila 24.1.2015 po trase: Dobrá Voda cintorín – zrúcanina hradu Podmariáš – bývalá horáreň – smer lúky nad Dobrou Vodou – križ. s červenou značkou- smerom na Piešť/ lúky – Planinka (poľovnícky zámoček)- okrajom lesa, popri Segedínu do obce Dechtice.

Ráno 24.1. 2015 sme nastúpili trnavská partia na autobus smer Dobrá Voda. V Dechticiach k nám pristúpila piešťanská partia a na Dobrej vode sme sa stretli v reštaurácii pri kostole s poslednou skupinkou na čele s ostrieľanými borcami: P. Hercegom, V. Naďom a M. Šugom. Po krátkom zvítaní a tekutom občerstvení sme sa pobrali na trasu . Krátka zástavka na cintoríne, zapálenie kahancov a krátky príhovor nášho predsedu Igora na pamiatku nášho zosnulého člena Ondra Stríža. Po nej pokračujeme ku zrúcanine hradu. Tu sa zastavujeme pri náučných tabuliach, kde zisťujeme o.i., že okolie Dobrej Vody spadá do tektonickej oblasti s najväčším výskytom zemetrasení na Slovensku. Po krátkom občerstvení v najvyššej časti hradu pokračujeme do rekreačnej oblasti Podmariáš po zelenom náučnom chodníku. Tu sa čakáme a pokračujeme smerom k horárni a pri nej začína ostré stúpanie nad rekreačné chaty. Po krátkom občerstvení aj s koláčikmi od dievčat z turistického oddielu Spartak Trnava pokračujeme vrstevnicovo ku križovatke s červenou značkou a schádzame na asfaltovo – kameňovú cestu smer stará fabrika Dobrá Voda.

Asi po kilometri stúpame prudko na Piešte (tak volajú Dobrovoďania lúky nad obcou). Hore pri poľovníckom domčeku sa čakáme a občerstvíme. Popri lese a lúkach pokračujeme dolu dolinkou až k poľovníckemu zámočku Planinka, ktorý je momentálne v súkromných rukách. Tam nás silným štekotom privítalo niekoľko psov a jeden orech, ktorý nebol na reťazi. Prechádzame okolo jazierka a miernym stúpaním sa dostávame na priamu spojnicu do Dechtíc. Pri kríži (posledná zástavka pred kameňolom) sa lúčime s ostatnými, ktorí idú na autobus do TT, Trstína a HC a my zostávajúci (Babišík, Chnapko J. Golier) pokračujeme na Svätodušnicu (kopec, na ktorom sa zjavila údajne Panna Mária vizionárovi a povedala mu, že na tomto mieste chce chrám) , okolo prameňov, na Boričku (pozn. kopec, na ktorom sa údajne zjavila v r. 1995 Panna Mária). Prechádzame cez vinice, okolo Románskej kaplnky, cez cintorín, kde sa Juraj aj zastavil pri hrobe svojich prarodičov. Odtiaľ je to len na skok do stredu dediny, kde ešte nachádzame predposledných účastníkov (my sme poslední) spomienkového pochodu v Pizzerii pri artézskej studni. V Pizzérii Juraj, Martin, Peter a Božka zostávajú so mnou, až do príchodu autobusu do TT a oni autom vyrážajú do Piešťan. Počasie bolo vrtkavé, celú trasu nám padal drobný sneh. Príjemne sme boli prekvapení hojnou účasťou ženského pokolenia.

Milan Babišík