Dobrá Voda 26.4.

Akcie sa za MKCK zúčastnili: Naništa, Fáziková, Hovorka, Poláček, Antal, Ševčík, Kliha, Nádaský, Matkovčík, Surovčík, Nováková, Gurínová, J.Čavojová, Michalec, J.Golier, Šuga, Ilavská, Budoš, Lavor, D.Ješko, Herceg, Babišík, Naď, Benedikovič, Oravec, Studený, Unger,

Ako hostia: J.Bilčík, B.Čambál, I.Šikula, M.Liška, D.Janus, H.Miklovičová, J.Miklovič, J.Kosáč,

V poradí štvrtá plánovaná akcia (z toho druhá cyklo) na tento rok mala už tradične bohatú účasť. Skupinky cyklistov zo všetkých smerov sa stretli okolo poludnia na Dobrej Vode v miestnej reštaurácii. Tí hladnejší si dopriali niečo z jedálneho lístka, smädnejší z nápojového a hovorilo sa hlavne o ďalších plánovaných cykloakciách, kto sa ich zúčastní a kto nemôže a ďalšie záležitosti okolo toho.

Škoda, že mnohí sa hneď po uvítaní veľmi ponáhľali (asi domov), takže tradičná spoločná fotka nebola. A tak sme sa postupne v malých skupinkách rozišli na všetky strany, aby sme sa o nejaký čas znovu stretli na ďalšej plánovanej akcii.

Paľo Herceg