Akcia Starý plášť 12.7.

Akcie sa za MKCK zúčastnili: J. Budoš, J. Golier, I. Matkovčík, V. Naď, J. Benedikovič, P. Herceg, M. Babišík a S. Studený.

Ako hostia: J. Popelářová, V. Gubiová, M. a V. Miklošovičoví.

Na parkovisku pri Relaxe sa stretávame 4 cyklisti Janči Budoš, Stanko Studený, Milan Babišík a Janka P. z Brezna (najvzdialenejší účastník). Po akademickej 10 minútovke sa vydávame na trasu, cez Kamenný mlyn , Biely Kostol , Medziháj do Zvončína. Pokračujeme už po ceste na Dolné, Horné Orešany cez kopec Všivavec (názov dostal asi preto, že je krátky , ale stúpanie neprimerané nášmu veku) do Smoleníc.

Tu sa pri kostole pod kopcom Molpír, stretávame s ostatnými účastníkmi akcie. Vydávame sa na cestu , ale po 100metroch zisťujeme, že je otvorený bufet na ihrisku. Tu robíme aj prezentáciu (12 účastníkov).

Pokračujeme cez Vlčiareň, vrstevnicovou lesnou cestou pod Čelom a Veterlínom na cyklocestu, ktorá vedie z Jahodníka na Červenú Skalu. Túto cyklocestu opúšťame po cca 200 metroch doľava, a pokračujeme traverzom pod Čiernou Skalou, Polámaným k Starému Plášťu. Tu končí lesná cesta, zosadáme z bicyklov (Bene sa obetoval, zostal pri bicykloch) a pešo sa vydávame a po 10 minútach sa dostávame na hrebeň Starého Plášťa . Pri zostupe sa zastavujeme pri zlepencoch, viď. foto.

Pokračujeme cca 1,5 km naspäť a pri senníku odbočujeme doľava dolu, cez Mon Repos, Mokrú dolinu do Plaveckého Mikuláša. Dobre sme si to načasovali, šenkárka ríka: pote ňúter na pívo. Tu sa od nás odpája Vierka Gubiová, pokračuje sólo cez Plav. Peter, Bukovú, Trstín do Smoleníc.

My pokračujeme do Prieval, na tekutý obed. (čučoriedkové, svetlý ležiak, rezané). Čaká nás trojkopec na Rozbehy, máme 2 defekty (Milan, Bene), tlačíme bicykle a aj sa vezieme. Na Rozbehoch zvoníme Lubovi Oravcovi, aby nám išiel otvoriť šenk. Otvoril, a tu sa lúčime s Jurom Golierom a Stankom Studeným (idú na Jablonicu, Košariská, Brezovú smer Vrbové, PN).

My pokračujeme cez Sokolské chaty (pitná prestávka) na Bojkovskú cestu a vychádzame pred Trstínom. Pred Smolenicami sa lúčime s Milošom a Veronikou , Palinom H. a pokračujeme smer Trnava, cez H. Orešany, Suchú n /Parnou, Zvončín. Krátka prestávka (defekt Milan) , pokračujeme do Trnavy, tu sa od nás odpája Janka P. Ideme ešte vyhodnotiť akciu k Seslerovi (posledná pitná prestávka Milan, Vlado, Janči ).

To je úplný záver, počasie vyšlo, pitné prestávky dodržané, akcia bez zranení.

Milan Babišík