Akcia Katarínka 7. – 8.11.

Akcie sa za MKCK zúčastnili: M.Babišík, J. Budoš, I.Naništa, L.Kraic, E.Kraicová, J.Michalec, J.Čavojová, D.Polák, A.Masaryková, J.Poláček, J. a M.Golierovci, P.Vrábel, M.Valovičová, M.Šuga, B.Ilavská, J.Nádaský, L.Rosa, L.Slaný.

Ako hostia: M.R.B.Ďugoví, J.Hronský, M.Modrovský, J.Šugová.

Skoro už tradične sa v novembri stretávame na záver roka na chate a hodnotíme činnosť klubu. Tohtoročná cyklosezóna 2015 bola pre MKCK pestrá a činorodá. Okrem tradičných „povinných“ jázd ako je Jašter, Dobrá Voda, Okolo Tatier, Karpaty Tour, sa v pláne objavili aj výnimočné destinácie napr: cyklozájazd Sardínia, Dunajská cyklocesta z Passau do BA, zájazd Český les, …,

Cieľom stretnutia na chate je v priateľskej atmosfére a pri dobrom guláši si pripomenúť akcie, ktoré sme absolvovali počas roka a prípadne začali plánovať tie budúcoročné. Program akcie začal už okolo 11 h prevzatím chaty, prípravou dreva do krbu a prípravou gulášu. Do týchto činností sa aktívne zapojili: J.Čavojová, J.Michalec, M.Šuga, J.Šugová, M.Valovičová, I.Naništa, L.Rosa, za čo im patrí veľká vďaka. Nemenej dôležitou súčasťou programu boli pripravené prezentácie z akcií v podaní: J.Poláčka, za čo mu tiež patrí vďaka. Medzi premietaním sme stihli „koštovať“ vínka, koláče ako i domáce klobásky, či pagáčiky. Po premietaní nasledovala večera s chutným gulášom z „tvorby“ od J.Šugovej a J.Čavojovej – ktorý všetkým chutil tiež ďakujeme. Po večeri nasledovala hudobná produkcia v podaní 3 gitár ( M.Ďuga, Ľ.Kraic, J.Budoš,) a spevu prítomných. Tiež to nemalo chybu – tlieskame Vám za nevšedný umelecký zážitok. Priebežne ešte skúšame vzorky funkčných tričiek Castelli a Sensor, ktoré plánujeme zakúpiť do výstroja členov.

Počasie tohto roku bolo vcelku prívetivé. Príjemná teplota vzduchu nad 12 st.C (drobný dážď a mrholenie bolo iba po obede). V programe nemohla chýbať už tradičná nočná túra k zrúcanine kláštora na Katarínke. Za svetla čeloviek a lámp sme vyrazili v početnej skupine na toto tajomné a charizmatické miesto v lesoch nad Dechticami. Tu sme si pospomínali a zapálili sviečku za nášho kamaráta O.Stríža, bývalého člena klubu. Ondrej nezabudneme na teba i na tvoj osobitý humor.

Po návrate na chatu už nespievame, lebo gitaristi odišli skôr domov. Zostalo iba zopár vytrvalcov a debatujeme do neskorej noci (či rána). Niektorí sa musia pre povinnosti rozlúčiť a odchádzajú domov. Pár vytrvalcov ešte trénuje biliard a zvyšok zalieza do postelí aspoň na chvíľu si pospať do rána. Drevo v krbe dohorieva a začína sa nový deň. Po raňajkách ešte debatujeme a okolo 10.30 h začíname s upratovaním chaty. Za výdatnej pomoci M.Babišíka, J.Michalca, A.Masarykovej, D.Poláka, J.Poláčka a B. Ilavskej dávame priestory do poriadku, aby sme pred 12 h mali hotovo.

Lúčime sa. Spoločne si zaželáme šťastný Nový rok 2016 a vyslovíme prianie stretnúť sa tu znova o rok.

Igor Naništa