Cesta priateľstva – Bratislava – Lipot 28.5.

Akcie sa za MKCK zúčastnili: V. Naď a A. Kučerová.

Ako hosť: M. Kolonová

V sobotu bola plánovaná akcia Cesta priateľstva, na ktorej sa zúčastnili dvaja naši členovia klubu a jeden hosť.

Za krásneho slnečného počasia sme vyrazili z Bratislavy smerom do Rakúskeho Neckerdorfu, kde bola prvá oddychová prestávka. Po dvadsiatich minútach sme pokračovali cez Maďarsko do Lipotu. Tu bol ciel a autobusom sme sa vrátili späť do Bratislavy. Celkom bolo viac ako 1400 účastníkov.

Škoda, že bolo na ten deň viac akcií naplánovaných nášho klubu, takže sa to odrazilo na účasti našich členov. Akcia to bola ale vydarená, takže možno bez výhrad povedať: kto nebol môže banovať, lebo účasť na tomto 27. ročníku bol vskutku pekný zážitok.

Vlado Naď