Akcia Detská tour Petra Sagana

V dňoch 15.9. – 16.9.2018 sa uskutočnila ďalšia plánovaná akcia z kalendára MKCK pod názvom- Detská tour Petra Sagana 2018 – pomoc pri organizovaní podujatia.

1.deň 15.9.2018 – So-

Partia 10 ľudí v zložení I.Naništa, J.Michalcová, D.Fáziková, M.Novák, M.Šuga, J.Ščibravý, V.Gubiová, J.Michalec, M.Farkašovská, M.Naništa sa stretávame sa o 16 hod na nádvorí radnice v Trnave. Tu nás čaká p.Ľubica Miksádová z MÚ Trnava ako aj  p. Peter Zánický (vedúci DTPS) a jeho tím 10 ľudí zo Žiliny ktorí zabezpečujú seriál pretekov Detskej tour Petra Sagana 2018. Po krátkej porade a rozdelení úloh ideme do parku A. Bernoláka (promenády) pripraviť trať na nedeľné preteky. Každý z nás dostane oranžové tričko DTPS aby sme sa v dave ľudí počas akcie vedeli ľahšie nájsť alebo poskytnúť informácie pretekárom a ich sprievodu (rodičom). Pod vedením tímu DTPS rozmiestňujeme prenosné zábrany po okrajoch chodníka v priestore štartu a cieľa. Žilinčania – stavitelia trate zase „kolíkujú“ zvyšnú časť na trávnatej časti v 1 aj 2 časti promenády. Tu sa trať vyznačí už len páskami. Dievčatá zase umiestňujú reklamné panely (bannery) partnerov akcie na postavené zábrany. Práca nám ide od ruky a podvečer je trať zhruba pripravená na akciu.

2.deň 16.9.2018 -Ne-

Partia 10 ľudí v zložení I.Naništa, J.Poláček, A.Kučerová, I.Matkovčík, J.Ščibravý, J.Michalcová, M.Novák, M.Šuga, J.Michalec, D.Ješko sa stretávame po 7:30 hod pri bráne A.Bernoláka. Rozmiestňujeme dopravné značky na príjazde od ulice Hospodárska v smere na Vajanského ulicu aby moholi preteky prebehnúť bez vjazdu motorových vozidiel. Potom sa presunieme do parku kde pomáhame so stavbou stánkov na občerstvenie, pri stavbe nafukovacích brán, pri zbere rozbitého skla pri hradbách aby bolo všetko pripravené na štart pretekov o 10:30 hod. Tím DTPS zo Žiliny pripravuje časomieru, rozhodcov, predajné stánky so športovým tovarom, cyklo škôlku z drevených prvkov, ceny a medaile pre víťazov všetkých kategórií, maskota podujatia, stánok kávy a minerálky v blízkosti štartu. MKCK zabezpečuje aj 2 predjazdcov M.Nováka a I.Matkovčíka ktorí budú jazdiť pred pelotónom každej súťažnej kategórie. Klobúk dole pred ich jazdeckým umením lebo udržať tempo so staršími žiakmi(-kami) nebolo vôbec jednoduché. Od 9- 10:15 hod sa pretekári(-ky) ešte v rámci tréningu zoznamovali s traťou ktorá viedla z 2 časti promenády(pri malom amfiteátri) do 1 časti promenády. MKCK dostal za úlohu zabezpečiť prechody cez cestu pri bráne A.Bernoláka kde hrozila kolízia chodcov s pretekármi. J.Michalec sa pohyboval v mieste štartu aj po trati kde zabezpečoval fotodokumentáciu z akcie za čo mu patrí veľká vďaka. Preteky prebiehali od 10:40 h do 15:00 h.

Po skončení pretekov bolo potrebné „vrátiť“ park aj promenádu do stavu ako pred nimi. Pomáhali sme s preto s demontážou prenosných zábran, bannerov, stánkov na občerstvenie, likvidáciou trate, prenosného dopravného značenia, likvidáciou vriec s odpadom. Krátko pred 18 hod bolo všetko upratané odvezené (okrem mob. zábran a WC) a park bol opäť otvorený pre verejnosť. Nasledovalo ešte rozlúčenie s tímom DTPS zo Žiliny, jedna spoločná fotka s organizátormi. Krátke zhodnotenie akcie a posedenie na dvore reštaurácie u Wetzlera ukončilo vcelku náročnú „pracovnú“ víkendovú akciu tímu MKCK. Chcem touto cestou poďakovať všetkým „našim“ ktorí sa podieľali na úspešnej príprave a realizácii akcie DTPS v Trnave od So 15.9. do Ne 16.9.2018. Menovite: Janke M., Danke F., Vierke G., Mariannke F., Annke K., Marekovi N., Igorovi M., Miroslavovi Š., Jánovi Š.,Jozefovi M., Daliborovi J., za dobre vykonanú „robotu“ a reprezentáciu MKCK na podujatí mesta Trnava. Tiež sa chcem poďakovať p. Ľ. Miksádovej z referátu vzdelávania, kultúry a športu MÚ Trnava za starostlivosť a „vynikajúcu“ robotu počas celej prípravy a zabezpečenia akcie DTPS Trnava 2018.

zapísal Igor Naništa