Akcia VN Nová Bystrica a Sedlo Beskyd

Akcie sa za MKCK zúčastnili: Juraj Poláček, Anna Kučerová, Ľuboš Kraic, Milka Kraicová a Ján Budoš

Ako hostia: Katka Kuflíková

Akcia mimo plán MKCK s názvom VN N. Bystrica a sedlo Beskyd sa uskutočnila v nedeľu 30.8.2020 s trasou Stará Bystrica – Nová Bystrica – Vodná nádrž (VN) Nová Bystrica – Riečnica, Kostol Narodenia Panny Márie – Zaniknutá obec Harvelka – Jasenovská – Oravská Lesná – Lehotská – Demänová – Sedlo Beskyd, Rozhľadňa Sedlo Beskyd – Vychylovka, Múzeum Kysuckej dediny – Nová Bystrica – Stará Bystrica.

Akcia sa uskutočnila za cyklisticky veľmi priaznivého polojasného a bezveterného počasia, čo prilákalo 6 cyklistov a cyklistiek, odhodlaných zdolať jej nástrahy. A tých veru nebolo málo, početné úseky pripomínajúce tankodrom v kombinácii s prudkými stúpaniami z plánovaných cca 60 km spravili celkom náročnú záležitosť, čo však bolo plne vynahradené krásou kysuckej i oravskej prírody.

Keďže na plánovanej trase nebola až po Oravskú Lesnú žiadna možnosť doplniť tekutiny, preventívne sme tak urobili hneď na štarte v Starej Bystrici v reštaurácii pri Slovenskom orloji, čo sa ukázalo byť veľmi dobrým nápadom. Teplota počas dňa totiž vystúpila celkom vysoko, a tak nám zásoba tekutín určite nebola na škodu.

Prvý úsek cesty viedol veľmi príjemným cyklochodníkom mimo hlavnú cestu smerom na Novú Bystricu. Nasledovalo pomerne prudké stúpanie na korunu hrádze VN Nová Bystrica, kde sa nedalo neurobiť spoločné foto s pozadím Veľkého Rozsutca.

Ďalší úsek cesty smerom k zaniknutej obci Riečnica kopíroval breh VN, pričom stúpania striedali klesania a asfalt sa strácal kdesi v minulosti (odkedy som tu bol naposledy pred 15-timi rokmi bol ten rozdiel neuveriteľný). Po príchode do Riečnice ku kostolu Narodenia Panny Márie sme boli zaskočení väčším počtom áut i ľudí a ako neskôr vysvitlo, jednalo sa o pôvodných obyvateľov. Tí sa tam každoročne stretávajú pri príležitosti hodov, ktoré sa v obci konali práve v tomto termíne. Skutočnosť, že medzi účastníkmi sme našli aj ľudí zo Zavara, potvrdila, že Slovensko je malé (ale naše).

Cesta po Riečnicu bola náročná, to najťažšie však malo ešte len prísť. Smerom na zaniknutú obec Harvelka sa asfalt stratil úplne, stúpanie prekročilo 10% a štrk miestami vystriedal makadam veľkosti zovretej päste, skrátka terén vhodný pre horský bicykel, prípadne mimoriadne dobrú kondíciu. To prvé mal Janči, to druhé Ľubo, ostatní sme bez hanby tlačili. Našťastie to stúpanie bolo jediné a po krátkom zjazde po ceste neceste sa kde sa vzal, tu sa vzal objavil znova celkom slušný asfalt, ktorým sme sa ako za odmenu spustili do Harvelky.

V Harvelke sme sa krátko zastavili na pamätnom mieste zaniknutej obce s drevenou kaplnkou Božieho Srdca Ježišovho a spomienkovou tabuľou, odkiaľ už viedla pomerne slušná asfaltová cesta až do Oravskej Lesnej (stará hlavná cesta Nová Bystrica – Oravská Lesná). Stúpanie, spočiatku veľmi mierne, neskôr celkom výživné vystriedalo neskôr pohodové klesanie do Oravskej Lesnej, kam sme dorazili hladní ako vlci a smädní ako ťavy. Osud nám bol však aj tentokrát naklonený – v penzióne Severka sa práve uvoľnil stôl, a tak naše potreby tohto charakteru boli pomerne rýchlo uspokojené.

Po krátkom oddychu a doplnení vody do cyklofliaš sme vyrazili na posledné stúpanie dňa smerom na sedlo Beskyd. Povrch bol tentokrát až na malé úseky celkom kvalitný asfaltový s prijateľným stúpaním, takže dosiahnuť sedlo nebolo až také náročné. V sedle Beskyd sa stretávajú úvraťové železnice z Oravskej Lesnej a Vychylovky (tá z Vychylovky sem pre zlý stav koľajníc momentálne nechodí, prebieha však rekonštrukcia, takže možno niekedy nabudúce). Po prehliadke sedla sme zamkli bicykle a pešo vybehli na blízku rozhľadňu, odkiaľ je pekný výhľad na okolie. Zhodou okolností sme počas návratu z rozhľadne počuli zapískať vlak, čo bolo neklamným znamením, že vláčik z Oravskej Lesnej (presnejšie z Múzea Oravskej železnice) čo nevidieť dorazí do sedla. Skrátka dobrý timing, mali sme to neplánovane aj s vláčikom.

Zo sedla sme to mali už do Starej Bystrice len dole kopcom. Po Vychylovku nebol asfalt v najlepšom stave, každopádne zjazdný bol. Do Vychylovky sme dorazili o cca 16:30, a tak sme so šťastím stihli aj poslednú jazdu po Historickej lesnej úvraťovej železnici, žiaľ boli už len posledné 2 lístky, preto sa odviezol len garant s podgarantkou Ankou. Na prehliadku skanzenu Kysuckej dediny čas nezostal, dôvod na opätovnú návštevu by sa preto našiel.

Zvyšná časť cesty už bola po dobrom asfalte, spočiatku dole kopcom, neskôr skoro po rovine, chytili sme však celkom silný protivietor a dosť nepríjemné bolo množstvo áut po križovatke s novou hlavnou cestou Nová Bystrica – Oravská Lesná (niektorí jazdia fakt ako blázni a ohľaduplnosť voči cyklistom im nehovorí nič).

Do Starej Bystrice sme prišli krátko pred 18-tou hodinou, čím sa len potvrdil celkovo dobrý timing akcie, pretože sme stihli aj Slovenský orloj i kompletný komentár k nemu.

Ako garant ďakujem všetkým za účasť a teším sa na ďalšiu akciu.

Záverom ešte štatistické údaje:

– dĺžka trasy:                              63 km

– celkové prevýšenie:               916 m

Juraj Poláček