Akcia Ponitrie

Akcie sa zúčastnili: I. Matušek, J. Nádaský, Ľ. Kraic, J. a E. Antaloví, I. Kubiš, J. Baránek, V. Gubiová, I. Buc a J. Lukačovičová.

Ako hostia: M. Kupčík, F. Martinus, M. a V. Miklošovičoví so synom Tomášom, J. a V. Ševečkoví, V. Valach, J. Hodor a A. Zelman.

 Spoznávať krásy Ponitria sa v sobotu 16.9.2023 podujalo až 20 cyklistov(-tiek). Prilákala ich sem okrem iného aj malebná krajina, pohodová cyklistika a v neposlednom rade aj dobrá partia, ktorá sa vždy pri takejto akcii dokáže vytvoriť.

Stretávame sa v Zlatých Moravciach na parkovisku pred Kauflandom krátko pred deviatou hodinou. Pripravíme svoje tátoše a po štartovnom fote vyrážame na trasu. Je dlhá do 60 km a čaká nás len jedno stúpanie na Malú Lehotu a následne jeden zjazd do Topoľčianok.

Ale nepredbiehajme. Hneď krátko po štarte musíme svoju trasu pozmeniť, lebo pôvodnú nám zahatala zamknutá brána miestneho štadióna. Po krátkej obchádzke sa dostávame späť na trasu a v pohode opúšťame mesto.

Smerujeme cez Žitavany a Machulince. Počasie je parádne, premávka áut pokojná. Onedlho sa zastavujeme v Obyciach pri miestnom prameni. Niektorí si vymeníme obsah fliaš čerstvou vodou a pokračujeme vlnovitým terénom popri riečke Žitave.

Za Jedľovými Kostoľanmi začína stúpanie ku Malej Lehote. Záverečná časť sa trochu priostruje, čo nás podľa výkonnosti zľahka porozdeľuje. Hore v dedine sa dáme znovu dokopy a smerujeme k miestnemu hostincu zahnať dotieravý smäd.

Ospalú atmosféru dedinčanov vyruší vcelku riadny húf vysmädnutých cyklistov smerujúcich do centra. Toto nevidia každý deň. No bohužiaľ hostinec, hoci mal byť už dávno otvorený, zíval prázdnotou. Domáci si z otváracích hodín asi príliš veľké starosti nerobia. Vedľa počuť: Vraj určite dneska otvorí.

Našťastie hneď vedľa je otvorený obchod s potravinami, tak využijeme aspoň jeho ponuku. Trochu si odpočinieme, občerstvíme sa z vlastných zásob, porozprávame sa s domácimi a zľahka nasajeme pokojnej atmosféry tohto kraja.

Pokračujeme ďalej po miestnom lazníckom kraji. Je to tu veľmi malebné a výhľady opäť potvrdzujú aké je to naše malé Slovensko krásne. V Klokočovej opúšťame lazy a smerujeme do lesa. Na chvíľu strácame asfalt, treba trochu dávať pozor, ale dá sa to.

Onedlho vstupujeme do Sokoleckej obory. Príkaz rešpektujeme a bránu za sebou zatvárame. Na kóte Krížne cesty začína opäť asfalt. No a čo je hlavné – čaká nás príjemný, 15-kilometrový zjazd po Hlbokej doline až do dediny Hostie. Je to proste paráda. Tu zaparkujeme v miestnej Hostianskej bašte a doprajeme si konečne aj riadne čapované „orosené“.

V dobrej nálade pokračujeme asi 5 km do Topoľčianok. Po pravej ruke míňame tunajšiu dostihovú dráhu a za ňou zamierime do miestneho parku. Chystá sa tu svadobný obrad, no prišli sme ešte skoro. Za zámkom je pripravený alegorický sprievod – veď dnes práve začínajú folklórne slávnosti a vinobranie. Takže bude tu ešte veselo.

My však rýchlo zamierime do nášho známeho Gazdovského hostinca. Tu sa nám našťastie podarí všetkým sa usadiť a nasýtiť hladné krky. Chvíľu to trvá, veď sme riadna tlupa.

Vonku sa už rozbehla riadna oslava. Všade je plno ľudí. Vierka s Marošom sa rozhodli, že tu ešte chvíľu pobudnú a prezrú si Topoľčianky.

My ostatní prechádzame pomaly vedľa bicykla, chvíľu ešte sledujeme folklórne slávnosti a po preštrikovaní sa davom nasadáme na bicykle. Po pokojných vedľajších cestách smerujeme do Zlatých Moraviec. Nie je to už ďaleko.

Bočné cestičky nás onedlho privedú na parkovisko pri Kauflande. Sme v cieli. Dnes sme prešli 60 km s prevýšením 630 m.

Nebol to len všedný deň. Veď každý deň strávený s dobrou partiou na bicykli je taký malý sviatok nás všetkých.

Ľuboš Kraic