Veľká Javorina

Akcia sa konala 17.6.2007

Trnaváci mali zraz tradične na parkovisku pri amfiteátri o 07,30 hod. Prišiel nás pozdraviť náš člen Ferko Trnka, ktorý sa tejto inak veľmi lákajúcej akcie nemohol zúčastniť.

Po krátkej porade o počasí sme vyštartovali smerom na Vrbové. Na Kopánke sme vbehli rovno do dažďa. Vo Vrbovom sme sa zišli celkovo siedmy a o 10.10 hod sme už prechádzali cez Krajné, Hrachovište, Vaďovce, St. Turú, Miškech dedinku na vrchol V. Javoriny.

Počasie bolo už teraz mimoriadne krásne a dokonca aj bez tradičného protivetra. Po občerstvení v už otvorenej Holubyho chate sme pokračovali na vrchol. Viditeľnosť bola vynikajúca a k tomu nádherné oblaky. Následoval zjazd do Cetune, Nového Mesta, Čachtíc. Tu sme sa rozdelili každý smerom k svojmu domovu. Jedni do Piešťan a druhí do Trnavy.

Účastníci: Jozef Michalec, Igor Naništa, Vlado Oravec, Nina Oravcová, Vlado Putera, Štefan Škoda, Peter Hovorka.

Jožo Michalec