Dobrohošť

V sobotu 11.07.09 sme odjazdili dalšiu plánovanú cykloakciu Bratislava – Dobrohošť pri Vojke a späť.

Za celkom priaznivého počasia a s vetrom v chrbáte 8 cyklistov vyrazilo ráno z parkoviska v Petržalke pod Starým mostom po takmer ešte prázdnej hrádzi smerom na Čuňovo, ďalší dvaja boli už na ceste z Leopoldova do Gabčíkova.

Cestou sme míňali okrem otvorených bufetov aj krásne zátišia Dunaja a jeho ramien, veľké množstvo rozmanitých hausbotov na vode, vnímali sme veľa vodného vtáctva a vôbec celú tú nádheru vodnej sústavy až po Čunovo, kde sme si dali prestávku, pozreli si šikovne postavené umelé kanály s divokou vodou a znovu sme vyrazili smerom na Vojku. Pred ňou odbočili do dedinky Dobrohošť, kde boli už v plnom prúde hody a veci s tým spojené – z každej strany útočili na naše čuchové a chuťové bunky všelijaké dobroty,hlavne rybacie.

Každý si doprial podľa svojej chuti a po výdatnom obede sme sa o pol tretej preplavili kompou vo Vojke na druhú stranu Dunaja, odkiaľ traja cyklisti šľapali domov do Leopoldova a Piešťan, ostatní v silnom protivetre druhou stranou Dunaja do Bratislavy a autom alebo vlakom domov.

Paľo Herceg